Fiyat: 70 TL

Kod: 978-605-71632-5-7

 

Dillere yapısal açıdan bakıldığında temel farklılığın tümce kuruluşunda görev üstlenen ögelerin hangi sıraya göre dizildiği noktasında ortaya çıktığı görülür. Sözdizim olarak adlandırılan bu sıralanış her dilin kendi iç kuralları doğrultusunda oluşur. Ayrıca bu sözcüklerin tümcenin kurucu ögelerinden biri olarak kesinlenen yükleme hangi yapılarla bağlandığı, sözcük türetmelerin ne tür dilbilgisel kurallar çerçevesinde oluştuğu da temel yapısal farklılıklar açısından dikkate değerdir.

Türkçe ve Fransızca arasındaki söz konusu benzerlik ve farklılıkları karşıtsal bir yaklaşımla ele alan bu çalışma, bir yandan genel dilbilimsel kuramların bütüncül bir görüntüsünü sunarken diğer yandan sözdizim ekseninde iki dilin ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmaktadır. Ayrı dil ailelerinden gelen bu iki dil arasındaki farklılıklar kuşkusuz benzerliklere oranla daha fazladır. Yusuf Topaloğlu, her iki dildeki sözcük türlerini ve sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan tümceyi hem en küçük yapı birimine kadar inerek inceler hem de bunların karşıtsal ve dağılımsal bir çözümlemesini yapar. Yapıt, çok sayıda alt başlık altında yaklaşımın kapsamına giren her türden farklılığı açımlayarak iki dilin sözdizimsel örüntülerini titiz bir yaklaşımla çözümlemektedir. Söz konusu ulamlarda varsıl bir içeriğe iye olan yapıt, bu yönüyle alanyazına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Haluk Turğut

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.