SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ DUYURUSU 2020

* Söylem Filoloji Ödülü, her yıl ilgili dönem içinde Türkçe olarak yayımlanan özgün dil-dilbilim ve edebiyat araştırmalarına / incelemelerine verilir.

* Ödüle başvuracak kitapların tezden üretilmemesi, metin yayını niteliği göstermemesi, çeviri olmaması gerekir.

* Ders kitabı özelliği taşıyan ve herhangi bir varsayımı olmadan farklı yazıları bir araya getiren kitaplar ödüle başvuramaz.

* Kitabın ilk basımı, ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığında ulusal ya da uluslararası bir yayınevi tarafından yapılmış olmalı ve kitaba internet kitapçıları ya da fiziki kitapçılar üstünden erişilebilmelidir.

* Ödüle başvuracak yazar ya da yayıncıların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar dilekçeyle birlikte 4 adet kitabı “Arş. Gör. Gizem Ece Gönül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kötekli Mah. MUĞLA" adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

* Söylem Filoloji Dergisi'nin editör kurulu tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kitaplar jüri üyelerine teslim edilecek, jürinin kararı 15 Ocak 2020’de derginin sanal ağındaki ilgili sayfasından (http://dergipark.org.tr/soylemdergi] ve facebook [Söylem Filoloji Dergi] adresleri üstünden duyurulacaktır.

* Ödül, Söylem Filoloji Dergisi tarafından belgelendirilecek ve hak sahiplerine duyurunun ardından ulaştırılacaktır.

 

                                               Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ali Akar - Prof. Dr. Yunus Balcı - Prof. Dr. Oktay Yivli