SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ 2020

Filoloji alanındaki çalışmalara dikkat çekmek amacıyla Söylem Filoloji Dergisi tarafından her yıl öne çıkan bir yapıt ödüllendirilmektedir. 2020’deki çalışmaları değerlendirmek üzere Prof. Dr. Yunus Balcı, Prof. Dr. Oktay Yivli ve Prof. Dr. Ali Akar'dan oluşan seçici kurul, başvuruda bulunan eserleri incelemiş ve 15 Ocak 2021 tarihli toplantısında:

2020 yılı Söylem Filoloji Ödülü’nün, Şiir ve Bellek adlı kitabıyla “kavramsal metafor” paradigmasını bellek metaforlarının izini sürerek modern Türk şiirine uygulamasıyla Doç. Dr. Gökhan Tunç’a verilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Söylem dergisi editörler kurulu olarak Sayın Tunç’u kutlar, yeni çalışmalarıyla alana katkı sunmaya devam etmesini dileriz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi