SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ 2021

Filoloji alanındaki çalışmalara dikkat çekmek amacıyla Söylem Filoloji Dergisi tarafından her yıl öne çıkan bir yapıt ödüllendirilmektedir. 2021’deki çalışmaları değerlendirmek üzere Prof. Dr. Oktay Yivli, Prof. Dr. Cafer Şen ve Prof. Dr. Ali Akar'dan oluşan seçici kurul, başvuruda bulunan eserleri incelemiş ve 14 Şubat 2022 tarihli toplantısında:

2021 yılı Söylem Filoloji Ödülü’nün, İmgelem Çözümlemesine Giriş adlı kitabıyla “imge ve imgelem konusundaki Fransız literatürünü Türkçeye taşıyıp literatürün eleştirel bir incelemesini Türk edebiyatına sunduğu için” Prof. Dr. Kubilay Aktulum’a verilmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Söylem dergisi editörler kurulu olarak Sayın Aktulum’u kutlar, yeni çalışmalarıyla alana katkı sunmaya devam etmesini dileriz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi