Kod: 978-605-68800-2-5

Türkiye'de asgari ücret anayasa tarafından güvence altına alınmış, iş kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde yasal altyapısı tamamlanmış bir niteliğe sahiptir. Asgari ücret, işçi-işveren-devlet tarafından oluşturulan merkezî ve katılımcı bir komisyonca tespit edilmektedir. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararları kesindir. Komisyon, asgari ücret tespiti için her yıl düzenli olarak toplanmaktadır. Anayasa, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak ‘Devlet tarafından çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirlerin alınması’ ve ‘Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun göz önünde bulundurulması’ konularını düzenlemiş bulunmaktadır.

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.