Akademisyen

Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş Urfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu ilde tamamladı. 1995 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Bir süre Aksaray ve Erzurum’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 2009 yılında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak atandı ve hâlen aynı görevi sürdürmektedir.

“II. Meşrutiyet’e Kadar Türk Romanında Paris” başlıklı teziyle Yüksek lisansını, “Hilmi Yavuz Hayatı, Sanatı ve Eserleri”  adlı çalışması ile doktora öğrenimini tamamladı. 2007 yılında “Gülün Ustası Hilmi Yavuz”, 2019 yılında ise “Edebiyatın Ebemkuşağı: Halit Ziya Hikayeciliğinde Renklerin Dili” kitap çalışmaları yayımlandı. Akademik ve sanat/edebiyat dergilerinde yazıları yayımlandı.

 

Yazarın yayınevimizden çıkan kitaplarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız.

Edebiyatın Ebemkuşağı: http://www.gunceyayinlari.com/edebiyatin-ebemkusagi-halit-ziya-hikyeciliginde-renklerin-dili/p/1335

Modern Türk Edebiyatı: http://www.gunceyayinlari.com/modern-turk-edebiyati/p/1345

Edebiyat Üzerine Söyleşiler: http://www.gunceyayinlari.com/edebiyat-uzerine-soylesiler/p/1520