Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Atasever, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde çalışmaktadır.

Lisansını Uludağ, yüksek lisans ve doktorasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitelerinde tamamlamıştır.

Günce Yayınları tarafından yayımlanan Muğla Sosyo-Ekonomik Yapı adlı kitabın ortak yazarlarındandır.