Akademisyen

Prof. Dr. Yasemin Mumcu, Kütahya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. üç yıl Adana ve İzmir/Bayındır’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Edebiyat Öğretmenliği yaptı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde üç yıl asistanlık yaptıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesinde yine asistanlık yaptı. Aynı üniversitede 2007 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent oldu. Ekim 2018 tarihinden itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında 1993’te “Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü’r-Reşad Dergilerinde Dış Türkler Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezini, 2005 tarihinde de “Fuat Edip Baksı Hayatı, Sanatı ve Eserleri” başlıklı doktora tezini tamamladı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Yasemin Mumcu’nun kitapları: Bir Bahar Akşamı.. Fuat Edip Baksı (2008); Şair Oğlu Şairim Munis Faik Ozansoy Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme (2013); Senin Hamurunda Roman Var (2014)

 

Yasemin Mumcu, Günce tarafından basılan Modern Türk Edebiyatı ve Batı Edebiyatında Akımlar kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. İlgili kitaplara ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

http://www.gunceyayinlari.com/modern-turk-edebiyati/p/1345

http://www.gunceyayinlari.com/bati-edebiyatinda-akimlar/p/1342

http://www.gunceyayinlari.com/munis-faik-ozansoy-yasami-yapitlari-sanati/p/1479