SÖYLEM 3. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU

YÜZ YÜZE PROGRAM

 

24 Mayıs 2024, CUMA

AÇILIŞ                       9.00 - 09.30

Açılış Konuşması      : Prof. Dr. Oktay Yivli

 

A SALONU

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Tilbe                                               Saat: 09.30-10.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

İrfan Atalay

Türk Eğitim Materyali ve Medyasında Fransızcadan Ödünçlenen Terimlerin Yazılması ve Seslendirilmesi Sorunu

Nurgül Özdemir

Yabancı Dil Öğreniminde Sözdizimsel Yanlışların Analizi

Gökhan Dinar

Yusuf Topaloğlu

Fransızca Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Avrupa Dil Ortak Çerçeve Programı ve Çevrimiçi Eğitim Araçlarının Rolü

Gizem Kılıç

Osmanlı Devleti Sokaklarının Dilsel Manzarası

Ayşegül Özkan

Kazakçada Olgusallık Bildirmeyen Tümleç Yan Cümleleri

 

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki Taştan                                        Saat: 11.00 - 12.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Zeki Taştan

Şuşa’nın Değeri: İki Alev Arasında

Hamza Aydoğdu

Kazakistan Millî Marşlarına Genel Bir Bakış

Cafer Gariper

Ebru Vural Arslan

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanında Suçluluk Duygusu

Pelin Görgülü

Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanında Kadın Kimliği

Elçin Yılmazkaya

Fakir Baykurt’un Köy Romanlarındaki Söz Varlığının Çevreci Eleştiri Odağında İncelenmesi

ÖĞLE ARASI

 

A SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yunus Balcı                                        Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Yunus Balcı

Aşkın Üç Hâli

Kaan Tanyeri

Dil ve Söz Arasında İkinci Yeni Şiiri

Özlem Kayabaşı

Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Büyüklük Algısı

Gamze Beştaş

İdeolojik Söylem Çözümlemesinde Örtük Anlam Çıkarımı: 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçiminin Karşıt Bakış Açısına Sahip Çevrimiçi Haber Medyasına Yansıması

Sibel Yılmaz

Kayaç Katmanlarını Parçalamak: Dünya Ağrısı’nda Metinlerarasılık

 

B SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Pala Mull                              Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Çiğdem Pala Mull

Doğu ve Batı’dan ‘Kadınlar Ülkesi’ni Okumak: Gilman ve Gaspıralı’da Ütopya ve Kadın

Seval Ayne Karacabey

Das Thema Familie in zeitgenössischen deutschen Kürzestgeschichten

Gülden Yüksel

The Nexus Between Nature and Self in Pride and Prejudice

Tuğçe Alkış

Mapping Out Life with Resilience: Kiran Millwood Hargrave’s The Girl of Ink & Stars

Haluk Turğut

Houellebecq’in Soumisson Adlı Romanı Üzerine Toplumbilimsel Ruhçözümleyici Bir Okuma

Gonca Karaca

A Symbolic Order or Dystopic Chaos: Exploring the Symbolic Constructs in Blue Ticket by Sophie Mackintosh

 

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Demir                                Saat: 15.00-16.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Melike Üzüm

Nurettin Demir

Ağızlarda Kanıtsalların İşlevleri ve Kaplamsal Özellikleri: Çankırı Ağzı Örneği

Meliha Uysal

Çankırı Ağzı Örneğinde Sosyal Hayat: Aile ve Akrabalık

Ezgi Dilan Özel

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Hastalık Kavram Alanının Ağızlar Üzerinde İncelenmesi  

Seher Yazar Kaya

Çankırı Ağızlarında Kültürel Söz Varlığının Dokümantasyonu

Murat Çayır

Eski Anadolu Tarihi’nin İlk Yazılı Belgeleri: Kültepe Tabletler

 

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hayrunisa Topçu                             Saat: 16.30 - 17.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Fatih Altuğ

Safiye Erol’un Kadıköyü’nün Romanı'nın Edebî Atlası

Veli Uğur

Popüler Romanın Suçu Ne? Basmakalıp Eleştirinin Eleştirisi

Hayrunisa Topçu

Beyaz Kale’de Güvenilmez Anlatıcı

Burak Biçer

Apokaliptik Bir Bilim Kurgu Örneği: Sıcak Kafa

Alişan Okumuş

Yarım Kalmışların Hikâyesi: Düş Kırgınları Romanının Edebiyat ve Sinema Bağlamında Okunması

 

25 Mayıs 2024, CUMARTESİ

A SALONU

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferda Zambak                                      Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Ferda Zambak

Fatma Aliye Hanım’ın Refet ve Udi Romanlarında Kadınların Eğitimine ve Çalışmasına Dair Meseleler

Gizem Ece Gönül

Nezihe Muhittin’in Tefrikada Kalan Romanları

Zehra Çetin

Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Zaman, Aile ve Çocuk Kavramları

Sevilay Demir

Cevdet Kudret'in Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman Eseri Üzerine Bir İnceleme

 

B SALONU

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Tilbe                                                    Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Gökhan Dinar

Ali Tilbe

Jean Rouaud’un Savaş Alanları Adlı Özöyküsel Aile Romanı

Sabanur Yılmaz

Orhan Pamuk’un Kara Kitap Adlı Romanında Mekân

Elif Şeyma Çetin

Şule Gürbüz’ün Zamanın Farkında Adlı Eserinde Başarısızlığın Estetiği

 

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Tunç                                        Saat: 10.45-11.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Gökhan Tunç

Zamana Gülen İmge: Ophelia Kompleksi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ayna” Şiir

Ahmet Duran Arslan

Nail Vahdeti Çakırhan ve Şiiri

Ebru Özgün

Zeynep Uzunbay’ın Şiirlerinde Kronotop

Gürkan Dağbaşı

Arap Şiirinin Türk Edebiyatındaki Konumu: Eleştirel Bir İnceleme 

 

 

 

B SALONU

2. Oturum                    Oturum Başkanı:  Doç Dr. Murat Gür                                               Saat: 10.45-12.00

Katılımcı

Bildirinin Adı

Murat Gür

Çatalyol Anlatısı Olarak Haldun Taner’in Günün Adamı Oyunu

Nurseli Gamze Korkmaz

“İkinci Meşrutiyet Dönemi Basın Dünyasına Boşboğaz ile Güllabi’den Bir Bakış”

Mustafa Alkan

Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbî Koleksiyonu 00918 Kayıt Numaralı Mensur Bir Kıyâfet-Nâme

Hakan Birdal

Abatbay Davletov Bibliyografyası

 

ÖĞLE ARASI

A SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil İşeri                                             Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Esra Aydın

Gökhan Soyşekerci

Kamil İşeri

Üstsöylem Belirleyicilerinin Kitap Arkası Yazılarda Görünümleri

Muazzez Uslu

Betimleyici Çeviribilim Çalışmaları için Yöntem Önerileri

Mahmut Babacan

Salah Birsel’in Denemelerinde Yeni Sözcük, Deyim ve Farklı Dil Kullanımları

Selçuk Hüseyin Gazi Karatay

Adalet Ağaoğlu’nun Tombala İsimli Eserinde Geriatrik Sorunlar ve Huizinga’nın Oyun Teorisi

Erhan Gürpınar

1940-1960 Dönemi Türk Romanında Kadın Seri Kâtiller

 

ARA: Çay, Kahve Molası

 

A SALONU

4. Oturum                     Oturum Başkanı: Doç. Dr. Songül Aslan                                      Saat: 15.00-16.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Songül Aslan

Nasrettin Hoca Fıkralarında Anlatım ve İçerik Düzlemi Çözümlemesi: Eşeğe mi İnanıyorsun Bana mı?

Berat Samet Kahraman

“Ya Tutarsa” Söyleminin Bilme İstenci Açısından İncelenmesi”

Erdi Öztürk

Orta Çağ Ermeni Toplumsal Yaşamı Çerçevesinde Mhitar Goş’un Fablları

Betül Arıcı

Türklerde Yıldızlarla İlgili Halk İnanışları: Selçuklu Örneği

Gamze Beştaş

Türk Medyasında Bellek Kavramının Söylemsel Çözümlemesi

 

ARA: Çay, Kahve Molası

 

A SALONU

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatih Altuğ                                               Saat: 16.30-17.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Fatih Altuğ

1970’lerin Edebî Alanında Edebiyat Dergisinin Etrafındaki Polemikleri Konumlandırmak

Nesrin Aydın Satar

Türk Edebiyatında İslam ve Modern: Yeni Bir Adlandırmanın Göreceli Tekinsizliği

Hatice Gökçe Bal

Orhan Pamuk’un Sessiz Ev Romanında Fatma’nın Suskusu

Nilay Bilir

Alışılmışlıktan Açıklığa Açıklıktan Tekinsizliğe

Merve Gün

Metin Çakır Polisiyelerinde Altkültür

 

B SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Çetindaş                                     Saat: 16.30-17.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Dilek Çetindaş

Ecinni, Taşralı, Anormal ve Kadın: Vesvese’de Kadınlığın Bir Başka Hali

Mine Özçelik

İngiltere’deki 7. Sınıf ve Türkiye’deki 7. Sınıf Ana Dili Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tema Bakımından İncelenmesi

Kübra Çelik

Ibıray Altınsarin’in Yazdığı Bazı Mektuplarından Hareketle Kazak Toplumunda Eğitimin Panoraması

Gamze Beyaz

Yabancı Çocuklara Türkçe Öğretiminde Ege ile Gaga Örneği: Tohum Topları

Melis Sezen Güneş Yılmaz

XV. Yüzyıla Ait Bir Ruzname Metni

Kevser Sönmez

Bir Modern Edebiyat Masalı: “Bulut ve Kuyu” Hikâyesi ve Cinsiyet