Günce Yayınları uluslararası niteliğe sahip bir yayıncılık markasıdır. Bugüne kadar Günce logosuyla 200'ün üstünde kitap yayımlanmıştır. Günce'den çıkan kitaplar Princeton University, University of Colombia, Harward University, University of Oxford, University of California Berkeley, New York University, Stanford University, Yale University, The University of Chicago, University of Toronto, University of Washington, University of Michigan, McGill University, University of California-LA, Leiden University, Ludwig-Maximilians-University Munich, University of Duisburg-Essen gibi dünyada ilk 500 sıralamasına giren üniversitelerin kütüphanelerinde bulunmaktadır. (İlgili üniversitelerin kataloglarını kontrol etmek için ana sayfa'mızda yer alan "uluslararası yayınevi" bloğunu inceleyebilirsiniz.) http://www.gunceyayinlari.com/

Günce Yayınları, uluslararası düzeyde faaliyetlerde bulunmakta olup Türkçe dışında da kitaplar yayımlamıştır (Yabancı dilde yaptığımız yayınları kontrol etmek için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: http://www.gunceyayinlari.com/yabanci-dilde-yayin/k/241

Günce Yayınları; akademik kitaplar, kültür sanat kitapları, şiir kitapları, öykü kitapları, deneme ve eleştiri kitapları yayımlamaktadır.

Günce Yayınları hem internet üzerinden satış yapan sitelerde hem de fiziki dağıtımcı ve kitabevlerinin raflarında bulunmaktadır.

 

Akademik Kitaplar Editörü: Prof. Dr. Oktay Yivli

Deneme-Eleştiri Editörü: Dr. Bilal Öngül ([email protected])

Şiir Editörü: Coşkun Karabulut  ([email protected])

Öykü-Roman Editörü: Senem Gezeroğlu  ([email protected])

Konuk Editörler: Prof. Dr. V. Doğan Günay, Prof. Dr. Medine Sivri, Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Soner Taslak, Prof. Dr. Dilek Çetindaş, Prof. Dr. Sefa Yüce, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız, Doç. Dr. Veli Uğur, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Birsel Sağıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Ece Gönül, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Kaçmaz, Dr. Kevser Sönmez, Dr. Salih Uçak, Serkan Parlak, Bülent Uygur, Mahmut Özkoca

Yayın Danışma Kurulu: Prof. Dr. Yunus Balcı, Prof. Dr. Medine Sivri, Prof. Dr. Cafer Şen, Prof. Dr. Yasemin Mumcu, Prof. Dr. Oktay Yivli, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Prof. Dr. Gökhan Tunç, Prof. Dr. Sefa Yüce, Doç. Dr. Murat Gür

Ankara temsilcileri: Şafak Ahmet Deniz - Seda H. Saygılı ([email protected])

Çukurova Temsilcisi-Editörü: Cumali Karataş

 

Önemli Dağıtım ve Satış Noktalarımız

 

Yayınevimiz; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez çıkmakta olan Söylem Filoloji Dergisi'ni yayımlamaktadır. Söylem, uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim Tr Dizin tarafından taranan filoloji alanında bilimsel-hakemli bir dergidir. Dergiyi tarayan belli başlı dizinler şunlardır: MLA (Modern Language Assosciation), Ulakbim TR Dizin, WorldCat, Index Copernicus, Scholars Impact, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, ROAD, DRJI, ERIHPLUS, J-Gate, Academic Journal Index, CiteFactor, JournalTOCs, İNFOBASE INDEX, Sobiad, Acar Index.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi