Fahri Kaplan, 1985 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünden 2007'de mezun oldu. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. MSKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında "Mehmed’in Işk-nâme’sinde Aşk Olgusu, Vak‘a Kuruluşuna Tesiri" (2011) adlı teziyle yüksek lisansını, "Latîfî Tezkiresi’nde Edebî Eleştiri Terimleri ve Edebiyat Eleştirisi" (2018) başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde doçent olarak olarak çalışıyor.
Kaplan'ın yayınevimizden çıkan şiir kitapları şunlardır: Aynadaki Akşam (2017), Son Hüzün de Çekilir Aramızdan (2018), Câm-ı Aşk (2019), İnce Hatıra (2021).