Akademisyen

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde çalışmaktadır.

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tamamlamıştır.

Günce Yayınları tarafından 2018 yılında basılan Muğla Sosyo-Ekonomik Yapı kitabının ortak yazarlarındandır.