Akademisyen

Macit Balık, Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra 2003-2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu süre zarfında 2008-2011 arasında ise MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığında görev yaptı. Aynı yıllarda Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim ile Millî Eğitim dergilerinin kurullarında görev yaptı. 2011’de Bitlis Eren Üniversitesine atandı. 2015’ten bu yana Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nazlı Eray’ın Öykülerinde Düş, Düşlem ve Gerçeklik başlıklı tez ile yüksek lisansını, Latife Tekin’in Romancılığı teziyle de doktorasını tamamladı. Türk Dili, Turkish Studies, Millî Eğitim, Hece, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, Acta Turcica, Bartın Ünv. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Dergâh gibi dergilerde deneme ve makaleleri yayımlandı. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. Hâlen aynı derginin editör yardımcılığını yapmaktadır.

Bilimsel kitapları: Latife Tekin’in Romancılığı (2013), Nazlı Eray’ın Öykülerinde Düş ve Gerçek (2015), Bir Safha-i Kalb (Çeviri Metin-İnceleme – 2017), “Hayat ile Şiir” Süreyya Berfe’nin Şiir Dünyası (2017), İki Refîka Yahut Bir Nümûne-i İzdivâc (İnceleme-Metin, 2018).

Macit Balık, Günce Yayınları tarafından yayımlanan Modern Türk Edebiyatı kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır.

İlgili kitaba ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

http://www.gunceyayinlari.com/modern-turk-edebiyati/p/1345