Söylem 3. Uluslararası Filoloji Sempozyumu / Akyaka, 24-26 Mayıs 2024

Söylem Uluslararası Filoloji Sempozyumu; dil ve edebiyat alanındaki farklı disiplinleri bir araya getirmek, farklı ülke ve kurumlarda çalışan araştırmacıların etkileşimini sağlamak, genç ve kıdemli akademisyenleri yan yana getirerek deneyim paylaşımına olanak sağlamak amacını güden; Günce Yayınları, Söylem Filoloji Dergisi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akyaka Uygulama Oteli iş birliğiyle düzenlenen uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyum, 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Muğla'nın Akyaka beldesinde MSKÜ Akyaka Uygulama Otelinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Oturumlar ilk iki güne yerleştirilecek, son gün katılımcıların dinlenme ve yolculuk hazırlıklarına ayrılacaktır.

Sempozyuma uzaktan katılım mümkündür. Bu durumun özet gönderimi sırasında belirtilmesi ve telefon numaralarının mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.

Araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, bilim kurulu üyeleri tarafından incelenecek, kabul edilen bildiriler, hem sitemizde yayımlanacak hem de bildiri sahiplerine eposta yoluyla iletilecektir.

Bildiri özetleri ve bildiri tam metinleri, uluslararası niteliğe sahip olan Günce Yayınları tarafından e-kitap şeklinde yayımlanacaktır. Dileyen araştırmacılar, tam metinlerini Günce Yayınları tarafından yine e-kitap olarak yayımlanacak olan editörlü ortak kitapta yayımlatabilecektir.

YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

Özet için son gönderim tarihi: 10 Mayıs 2024

Bildiri özetleri kitapçığının yayımlanması: 23 Mayıs 2024

Bildiri tam metinlerinin yayımlanması: 20 Haziran 2024

Ortak kitabın yayımlanması (talep edenler için): 20 Temmuz 2024

İletişim için Murat Gür: 0 507 359 01 45 - Merve Gün: 0 546 852 74 57 - Nilay Bilir: 0 542 229 78 98

Yazar Rehberi İçin Link: https://www.gunceyayinlari.com/sempozyum-hakkinda

 

Söylem 3. International Philology Symposium / 24-26 May 2024

Söylem International Philology Symposium; aiming to bring together different disciplines in the field of language and literature, to ensure the interaction of researchers working in different countries and institutions, and to enable experience sharing by bringing young and senior academics side by side; It is an international event organized in cooperation with Günce Publications, Söylem Philology Journal, Muğla Sıtkı Koçman University Akyaka Practice Hotel.

The symposium will be held face-to-face at MSKÜ Akyaka Practice Hotel in Akyaka, Muğla between 24-26 May 2024. (Remote sessions can be organized upon request, especially for foreign participants.) Sessions will be placed on the first two days, and the last day will be reserved for rest and sightseeing activities of the participants.

Papers sent by researchers will be reviewed by members of the scientific committee, accepted papers will be published on our website and sent to the owners via e-mail.

Abstracts and full texts of the papers will be published as e-books by Günce Publishing, which has an international character.

Symposium date: 24-26 May 2024

Deadline for abstract submisson: 10 May 2024