Söylem Uluslararası Filoloji Sempozyumu / Didim, 6-8 Ekim 2023

Söylem Uluslararası Filoloji Sempozyumu; dil ve edebiyat alanındaki farklı disiplinleri bir araya getirmek, farklı ülke ve kurumlarda çalışan araştırmacıların etkileşimini sağlamak, genç ve kıdemli akademisyenleri yan yana getirerek deneyim paylaşımına olanak sağlamak amacını güden; Günce Yayınları, Söylem Filoloji Dergisi ve Adnan Menderes Üniversitesi ile Didim Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle düzenlenen uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyum, 6-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Aydın'ın Didim ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu binasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Oturumlar ilk iki güne yerleştirilecek, son gün katılımcıların dinlenme ve gezi etkinliklerine ayrılacaktır.

Yurt dışı ve yurt içinden gelen talepler doğrultusunda uzaktan katılım kabul edilmiştir. Bu durumun özet gönderimi sırasında belirtilmesi ve telefon numaralarının mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.

Araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, bilim kurulu üyeleri tarafından incelenecek, kabul edilen bildiriler, hem sitemizde yayımlanacak hem de bildiri sahiplerine eposta yoluyla iletilecektir.

Bildiri özetleri ve bildiri tam metinleri, uluslararası niteliğe sahip olan Günce Yayınları tarafından e-kitap şeklinde yayımlanacaktır.

 

Bildiri özetleri kitapçığının yayımlanması: 1 Ekim 2023

Bildiri tam metinlerinin yayımlanması: 25 Ekim 2023

İletişim için Gizem Ece Gönül: 0 505 269 78 45

 

Söylem International Philology Symposium / 6-8 October 2023

Söylem International Philology Symposium; aiming to bring together different disciplines in the field of language and literature, to ensure the interaction of researchers working in different countries and institutions, and to enable experience sharing by bringing young and senior academics side by side; It is an international event organized in cooperation with Günce Publications, Söylem Philology Journal, Adnan Menderes University and Didim Vocational School.

The symposium will be held face-to-face at Adnan Menderes University Didim Vocational High School building in Didim, Aydın between 6-8 October 2023. (Remote sessions can be organized upon request, especially for foreign participants.) Sessions will be placed on the first two days, and the last day will be reserved for rest and sightseeing activities of the participants.

Papers sent by researchers will be reviewed by members of the scientific committee, accepted papers will be published on our website and sent to the owners via e-mail.

Abstracts and full texts of the papers will be published as e-books by Günce Publishing, which has an international character.

Symposium date: 6-8 October 2023