Akademisyen

Doç. Dr. Fatma Şahan Güney 1968'de Manisa’nın Soma ilçesinde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu aynı ilçede tamamladı. Lise eğitimini İzmir-Bornova'daki Ege Üniversitesi Sağlık Meslek Lisesinde tamamlayarak 1986'da mezun oldu. 1987'de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde üniversite öğrenimine başladı ve 1991'de mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğreniminin yanı sıra İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1994'te bir yıldan az bir süre Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı lisansüstü eğitimi bursluluk sınavını kazanarak buradaki görevinden ayrıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bursluluk kapsamında 6 ay boyunca yoğunlaştırılmış İngilizce kursunun ardından 1995 yılının bahar ve yaz dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinin Spokane şehrinde ikinci 6 aylık yoğunlaştırılmış İngilizce kursunu tamamladı. 1995 yılının yazında Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin Üniversitesinin o dönemde Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne bağlı olan Orta Asya Çalışmaları Programından kabul alarak aynı yılın güz döneminde yüksek lisans öğrenimine başladı. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ile Orta Asya Çalışmaları Programında açılan Türk filolojisi ve lengüistiği, Türk lehçeleri, Orta Asya medeniyetleri, Kazakça, Rusça ve Almanca dersleri aldı. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince üniversitenin Genel Dilbilim Bölümünden dilbilime giriş, fonoloji, morfoloji, sözdizimi, semantik, fonetik ve deneysel fonetik ile karşılaştırmalı ve tarihî dilbilim alanlarında çeşitli dersler alarak dilbilim alanında yan dal programını tamamladı.

1997'de Wisconsin Üniversitesinin yeni adıyla Asya Dilleri ve Kültürleri Bölümüne bağlı olan Orta Asya Çalışmaları Programında doktora eğitimine başladı. 1997-1998 eğitim-öğretim yılının yaz döneminde Arizona eyaletinin Tempee şehrindeki Arizona Devlet Üniversitesinin açmış olduğu “Az Öğretilen Diller” burs programını kazanarak yaz boyunca bu üniversitede yoğunlaştırılmış Tatarca kursunu tamamladı. Doktora tezi araştırmaları kapsamında 2000 yılının yaz döneminde Rusya’daki Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan şehrinde bulundu ve Kazan Devlet Üniversitesinin Tatarcanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bölümünde yaklaşık iki ay boyunca Tatarcanın sözdizimiyle ilgili özel dersler aldı. “Kazan Tatarcasında Ad Tümcecikleri” başlıklı doktora teziyle 2002’nin aralık ayında doktora öğrenimini tamamlayarak yurda döndü.

2003 yılının mart ayından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde doktor araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2017 yılının mart ayında doçentlik sınavını başarıyla vererek aynı yıl aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne doçent olarak atandı.

Akademisyen Doç. Dr. Fatma Şahan Güney Tatarca: Referans Grameri kitabının yazarıdır. Başta Tatarca olmak üzere Kazakça ve Başkurtçanın dilbilimi, Tatarcanın öğretimi, Tatar kültürü ve edebiyatıyla ilgili çok sayıda Türkçe ve İngilizce makale, kitap bölümü yazmış, bildiriler sunmuş; bu alanda yurt içinde ve yurt dışında yapılan çok sayıda konferans, kongre ve sempozyumlara katılmıştır.

 

Yazarın, yayınevimizden çıkan kitaplarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanınız: 

* http://www.gunceyayinlari.com/altin-balik-tatar-halk-masallari/p/1536

https://www.gunceyayinlari.com/tatarca-ogreniyoruz-1/p/1588