Akademisyen

Yusuf Topaloğlu, Hatay / İskenderun Süper Lisesi Yabancı Diller Bölümü’nden mezun olan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Topaloğlu, Lisans öğrenimini Dicle Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Çukurova Üniversitesi’nde ta­mamlamıştır. 2012 yılında Namık Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve Fransız dili ve Edebiyatı Bölümünde Dilbilim dersleri vermiştir. 2013 yılında dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgili araştırma yapmak üzere Fransa Rouen Üniversitesinde bulunmuştur. 2014 yılında da Türk Öğrencilerin Yaptığı Hata ve Yanlışların Çözümlemesinden Ha­reketle Fransızca ve Türkçede Öznellik Kipinin Karşıtsal Bir İncele­mesi başlığı altında doktora araştırmasının bir bölümünü TÜBİTAK desteğiyle Fransa Rouen Üniversitesinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2014 yılında Fransa’nın Nice Sophia Antipolis Üniversitesi’nde bu­lunmuş ve Base, Corpus, Langage (BCL) araştırma laboratuvarında Une approche contrastive au subjonctif en français et en turc başlıklı bir konferans vermiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) tarafından desteklenen ve tamamlanan Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü başlıklı projede araştırmacı olarak yer almış, bu projenin dışında birçok projede görevlendirilmiş ve Dilsel Uyum Stratejileri konusunda yürütülen bir projenin yürütücülüğünü yapmıştır. Öte yandan, Transnational Press London tarafından yayımlanan Göç Konferansı 2017– Seçilmiş Bildiriler ve The Migration Conference 2018 Book of Abstracts and Programme yapıtlarının editörlüğünü üstlenmiştir. 2014 yılından beri HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi’nde Fransızca Dil Editörlüğü yapmaktadır. Dilbilim, dil kullanım bilimi, sözdizimi, biçimbilim, eğitim, Fransızca, yabancı dil eğitimi ve öğrenimi kategorilerinde ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmış ve yapıtlar yazmış bir yazardır. 2019 yılında yayımlanan Dil Öğreniminde Yabancıllık ve 2022 yılında yayımlanan Fransızca ve Türkçenin Sözdizimi: Karşıtsal ve Dağılımsal Bir İnceleme kitaplarının yazarıdır. 2022 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Bölümü’nde çalışmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansı, bilimsel yayını, projeleri, dilsel araştırma ve incelemeleri olan Topaloğlu, dilbilim, karşıtsal dilbilim, dil öğrenimi ve öğretimi, göç ve dil gibi farklı alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir

 

Yazarın yayınevimizden çıkan kitaplarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Fransızca ve Türkçenin Sözdizimi: http://www.gunceyayinlari.com/fransizca-ve-turkcenin-sozdizimikarsitsal-ve-dagilimsal-bir-cozumleme/p/1477

Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları: http://www.gunceyayinlari.com/dil-kultur-ve-edebiyat-arastirmalari/p/1478