SÖYLEM 3. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU  / Akyaka, 24-26 Mayıs 2024

SÖYLEM 3. INTERNATIONAL PHILOLOGY SYMPOSIUM / Akyaka, 24-26 Mayıs 2024

 


DÜZENLEME KURULU / ORGANIZERS BOARD

Prof. Dr. Oktay Yivli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Gür

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak Ergil

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Birsel Sağıroğlu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Ece Gönül

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Bilal Öngül

Dokuz Eylül Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Ahmet Duran Arslan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doktorant Nilay Bilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doktorant Merve Gün

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doktorant Burak Biçer

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

AKADEMİSYEN TEMSİLCİLERİ / ACADEMIC REPRESENTATIVES

Prof. Dr. Yasemin Mumcu

Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Tilbe

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Ayan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Sevim Şermet

Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Dinçer Atay

Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Gür

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Birsel Sağıroğlu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak Ergil

Üsküdar Üniversitesi

 

BİLİM KURULU / SCIENCE BOARD

Prof. Dr. Abdullah Şengül

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Günşen

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Tilbe

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cafer Şen

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Çetindaş

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Ayan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Sakallı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fazlı Gökçek

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Meltem Erdem Uçar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Gökay Durmuş

Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Tunç

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Günil Özlem Ayaydın Cebe

Samsun Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer Tokyürek

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Argunşah

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Pilancı

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Juliboy Eltazarov

ÖZBEKİSTAN

Prof. Dr. Kamil İşeri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Kubilay Aktulum

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Lutviyye Asgerzade

AZERBAYCAN

Prof. Dr. Marija Djindjic

SIRBİSTAN

Prof. Dr. Medine Sivri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mevhibe Coşar

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mitat Durmuş

Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem Dayanç

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Apaydın

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kurt

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Özsarı

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sarıca

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Zeki Çıraklı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nihayet Arslan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Solak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Sefa Yüce

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Akpınar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şahika Karaca

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup Çelik

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Mumcu

Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar Şenler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Balcı

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Turan Türk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Berna Akyüz Sizgen

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Can Şen

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Olpak Koç

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek Erenoğlu Ataizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Dinçer Atay

Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Özgün

Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Hirik

Samsun Üniversitesi

Doç. Dr. F. Gül Koçsoy

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Şahan Güney

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ferda Zambak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Gulnaz Feyzulla

KAZAKİSTAN

Doç. Dr. Gülsine Uzun

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Kadri H. Yılmaz

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Kadriye Yılmaz

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Kemale Umudova

AZERBAYCAN

Doç. Dr. Leyla Burcu Dündar

Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ

MOLDOVA

Doç. Dr. Macit Balık

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Soğukömeroğulları

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Surur Çelepi

Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Kuleli

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Akyüz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Gür

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Kalelioğlu

Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Karataş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Nilüfer İlhan

Yozgat Bozok Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Nemutlu

Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Sabahattin Çağın

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Selami Alan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Sevim Karabela Şermet

Sinop Üniversitesi

Doç. Dr. Sevinç Agayeva

AZERBAYCAN

Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Songül Aslan Karakul

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Şamil Yeşilyurt

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay Kayğın

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmühan Bilgin Topçu

Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Ümral Deveci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan Karagözlü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıkık

KIBRIS

Dr. Öğr. Üyesi Bagdagül Musa

ÜRDÜN

Dr. Öğr. Üyesi Baki Bora Hança

Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Başak Ergil

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Birsel Sağıroğlu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Özsöz

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Gariper

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Canan Uğurdağ

Hitit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Elgül

Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tekgül Akın

Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fahri Kaplan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Uslucan

Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Ece Gönül

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil Adıyaman

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tetik

Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Babacan

Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Yıldızlı

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Temizsu

Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seval Ayne Karacabey

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Şimşek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topaloğlu

İstanbul Üniversitesi

Dr. Ahmet Duran Arslan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Raziye Ersan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Sabri Gürses

Bağımsız araştırmacı