Yazar

Ahmet İlhan Kırşehir-Çiçekdağı doğumludur. İlköğrenimini Kırşehir’de, orta öğrenimini Eskişehir’de, Üniversiteyi Ankara’da tamamlamıştır. Yazar yaşamını hâlen Ankara’da sürdürmektedir.  Edebiyata şiir ile başlamış ve ilk kitabını da bu türde yayımlamıştır. Ancak ilk kitabının ardından daha çok edebiyat eleştirisi ve felsefi, düşünsel alana yönelmiş ve ilgili alanda çok sayıda makalesini başta Birikim dergisi olmak üzere Eleştirel Kültür (EK), Üvercinka, Cumhuriyet Kitap, Doğu-Batı, Nif Sanat, Çınardibi gibi dergilerde ve Gazeteduvar, Artı Gerçek gibi dijital gazetelerde yayımlamıştır.

Yazarın “Yağmalanmış Bir Göçün Ardı “(şiir), “Renkli Gölgeler “(roman), “Defakto Kanon Miti Olarak Ahmed Arif ve Şiirinin Semantik Analizi “(eleştiri-analiz), “Derinde Bir Yer “(roman), “Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika/Poetik Evrende Bedenin Semantik ve Ontolojik Düzeni “(araştırma, inceleme, analiz) ve “Spinoza, Kant, Schopenhauer ve Nietzsche Felsefesinde Duyguların Anatomisi" (felsefi inceleme) adlı kitapları bulunmaktadır.

“Melih Cevdet Anday Şiirinin Felsefi Gizemi” yazarın sekizinci kitabıdır. İlhan, bu çalışmalarının dışında "Küçük İskender Kitabı" ve "Edebiyatta Elli Yıl Tahir Abacı" kolektif çalışma kitaplarına da yazar olarak katkıda bulunmuştur.

 

Yazarın, yayınevimizden çıkan kitabına ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: http://www.gunceyayinlari.com/melih-cevdet-anday-siirinin-felsefi-gizemi/p/1528