SÖYLEM ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU

ÇEVRİMİÇİ PROGRAM

MODERATÖR: DOÇ. DR. MURAT GÜR

 

6 EKİM 2023, CUMA

1. Oturum                     Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Emirosmanoğlu                 Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Zuhal Emirosmanoğlu

Uluslararası Dolaşımda “Bourdieu”: Sosyal Bilimlerde Alımlama Dinamikleri Üzerine Bir Okuma

Hasret Güngör

Ralf Rothmann’ın Baharda Ölmek (Im Frühling Sterben) Adlı Eserinde Savaşın Gölgesine Gizlenen Şiddet, Ahlaki Suçluluk ve Masumiyet

Ozan Erdem Güzel

Graham Greene’in Stamboul Train Adlı Romanı ile İstanbul Treni Başlıklı İki Ayrı Türkçe Çevirisindeki Kültürel Göstergelerin Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Çözümlenmesi

Baturay Erdal

New Horizons on the Sites of Post-Traumatic Stress: Nature-Deficit Disorder in Emma Donoghue’s Room

Erinç Büyükaşık

Bir Modernite ve “Ben” Arayışında İki Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay’da Ortak İzlekler

Yasemin Yılmaz Salcı

Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Tristan ve Isolde

 

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burak Özsöz                                       Saat: 10.45-12.00

Katılımcı

Bildirinin Adı

Nalan Saka

Wolfgang Borchert’in “Draussen vor der Tür” (Kapıların Dışında) Adlı Oyununda Ekspresyonist Eğilimler

Derya Biderci Dinç

Female Agency and Social Constraints in The Shirt of Flame and Jane Eyre

Burak Özsöz

Diliçi Çeviri Edimi Bağlamında Sözlü Çevirmenin Sözcelemsel Varlığına Konuşma Çözümlemesi Odaklı Bir Yaklaşım

Hamdi A. Serdar

Going Mute: A Form of Self-inflicted Punishment

Çelik Ekmekçi

The Sense of Alienation and Imagism in the Selected Poems of Pound and Doolittle

Merve Ay Karakuş

A. İlhan’ın “Kurtlar Sofrası” ve M. Gorki’nin “Ana” Adlı Eserlerinde Toplumsal Protesto

 

3. Oturum        Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Erenoğlu Ataizi           Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Dilek Erenoğlu Ataizi

Kaşkay Dünyasının Renkleri

Kevser Sönmez

Otobiyografi, Yazın ve Yas

Ramazan Arı

Klasik Türk Şiirinde Mübalağa Sanatının Kullanımına Dair Bir Değerlendirme

Türkân Yeşilyurt

Atın Gözyaşları

Selçuk Hüseyin Gazi Karatay

Bıçkın ve Orta Halli Romanını Biyopolitika Üzerinden Okuma Denemesi

Burkay Ögel

L. Andreyev’in “Yahuda İskaryot” ve O. Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” Öykülerinde Yeraltı İnsanı

 

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dilşad Karail                        Saat: 15.15-16.30

Katılımcı

Bildirinin Adı

Deniz Dilşad Karail

Korkunun Derinliklerine Yolculuk: Dino Buzzati'nin Qualcosa era successo Hikâyesi

Gülşen Aslan Uslu

Recteating th Textures of Back Women’s Lives: Female Bonding and Community in Toni Morrison’s Sula

Ahmet Koç

İstanbul’dan Jamestown’a: John Smith’in hatıratlarındaki Osmanlı

Mehmet Akif Balkaya

The Representation of Antisemitism as Policy in Christopher Marlowe's The Jew of Malta

Ilgın Aktener

Neslihan Kansu Yetkiner

William Faulkner’ın Sanctuary İsimli Eserinin Türkçe Çevirilerinin Ön Kapaklarının Çokkipli Bir İncelemesi

Dr. Sema Gökenç Gülez

Türkiye’de Yabancı Bir Dil Olarak Çin Dili Öğretiminde Konfuçyüs Enstitülerinin Rolü

 

7 EKİM 2023, CUMARTESİ

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Medine Sivri                                                  Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Medine Sivri

Âşık Veysel’in Türkülerinde Dört Element

Tolga Alver

Aka Gündüz’ün O Bir Devirdi Piyesinin Kurgusal Açıdan İncelenmesi

Fatih Yerdemir

Fehime Nüzhet’in II. Abdülhamit için Yazdığı Şiirler

Şerife Yerdemir

Bir Falname Örneği

Onur Ekler

Baal-Becoming-Animal: De-territorializing German Expressionist Drama in Brecht’s Baal

Dilek Çetindaş

Bachelard’ın Mekân Algısı Ekseninde Melisa Kesmez’in Hikâyelerinde Ev ve Evin Hâlleri

 

2. Oturum                     Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mesut Kuleli                                                    Saat: 10.45-12.00

Katılımcı

Bildirinin Adı

Didem Tuna

Mesut Kuleli

Ötekileştirmenin Kesişimselliği Bağlamında Yazınsal Çeviri Amaçlı Söylem (ve Eylem) Çözümleme

Muazzez Uslu

Metin-Dilbilimsel Çeviri Yaklaşımları Çerçevesinde Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi

Başak Ergil

Yayın Politikaları Dolayımında Çevirmenin Tekinsiz Görünürlüğü ve Eserin Devingen İmajı: Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream Oyunu Örneği

Eshabil Bozkurt

Cristina Comencini’nin II Coppotto del Turco Adlı Romanı ile Türkçe Çevirisindeki Göstergelerin “Çeviride Anlam Evrilmesi Dizgeselliği” Çerçevesinde İncelenmesi

Selin Şencan

Revisiting Posthumanism in the Context of Deleuze’s Becoming Concept

Kevser Ateş

Individual freedom against societal restrictions: a comparative analysis of Madonna in a fur coat by Sebahattin Ali and the age of innocence by Edith Wharton

 

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Derya Biderci Dinç                         Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Onur Aydın

Rus Edebiyatında Bir Karakterizasyon Yöntemi Olarak “Konuşan Soyadları” (Griboyedov’un Akıldan Bela Oyunu Örneğinde)

Derya Biderci Dinç

Rebellion Against the Authority in Memed, My Hawk by Yaşar Kemal and Wuthering Heights by Emily Bronte

Melek Doğan

Sevgiyi Arayan Bir Kadının Romanı: Sevgi Nerede?

Nimet Alpaslan

Sezai Karakoç’un “Balkon” Şiirini T.S. Eliot’ın “Nesnel Bağdaşıklık” Kuramına Göre Okuma Denemesi

Aleyna Durmuş

Dispersing the Myth of Identity in Boy, Snow, Bird and The Buried Giant

 

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Şahan Güney                                    Saat: 15.15-16.30

Katılımcı

Bildirinin Adı

Başak Ağın

Z. Gizem Yılmaz

Beşerî Bilimleri Yeniden Düşünmek: Disiplinlerarası Köprüler Kurarak Çoğalmak

Fatma Şahan Güney

Tatarcada Yardımcı Eylemlerin Semantik Kategorileri Üzerine Bir Tasnif Denemesi

Hasibe Ambarcıoğlu

Survival of the Women in Sophie Mackintosh’s Water Cure (2019)

Seher Özsert

A Comparative Analysis of City of Glass by Paul Auster and Postmodern Children Narratives: In Search of an Identity in the Text

Muhsin Yanar

A Posthumanist Ecocritical Approach to Children’s Literature: José Saramago’s “An Unexpected Light,” “The Lizard,” and “The World’s Largest Flower”

Gabriela İvanoska

Comparative Literary Studies and the Incessant Anxiety Regarding the National, World or Cosmopolitan Approaches in Literature