SÖYLEM ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU

ÇEVRİMİÇİ PROGRAM

TEKNİK MODERATÖR: ARŞ. GÖR. TURHAN KOÇ

 

24 MAYIS 2024, CUMA

1. Oturum                     Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Altınkaya Nergis                           Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Bilge Gökter Gençer

Osmanlı Dönemi Sözlüklerinde “Yasak” Sözcükler: Sözlükbilimsel Bir İnceleme

Dilek Altınkaya Nergis

Ahu Selin Erkul Yağcı

Esra Çağlar Aka

Türkiye’de Kolay Dil Uygulamaları: Ege Üniversitesinde Bir Pilot Çalışma

Kadri Kuram

Sözde Sorular Neden Tümleç Olamazlar

Can Şahin

Fransızcadan Türkçeye Geçen Şiir Terimlerinin Türkçede Terimleşme Süreci

Nimet Kara Kütükçü

Refik Halit Karay'ın Ayşe'nin Yazgısı Metindilbilimi Açısından İncelenmesi

Meril Naktan

Kültürel Kimliğinin Yabancı Dil Olarak Fransızca Ders Kitaplarında Çözümlenmesi

Özlem Sayar

Technology and Pavlovian Conditioning Technique United: Shaping Individual Identity At Early Ages in Aldous Huxley’s Brave New World

 

 

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Gulrû Bayraktar                                                   Saat: 10.30-11.40

Katılımcı

Bildirinin Adı

Gülrû Bayraktar

Hans Friedrich Blunck’un Die Urvätersaga Eseri Örneğinde Nazi Almanyasının Edebiyat Anlayışı

Özge Gamsız Tunç

Otto Rank’ın Doğum Travması Kavramı ve Sosyal Bilimlere Getirdiği Yeni Bakış

Hasan Hüseyin Gök

“Böyle Geldi Hürriyet” Romanında Teknolojik Gerçeklik

Emel Aydın

Fazlı Necip’in Ah, Anne Adlı Eserinin Anne-Oğul İlişkisi Bakımından İncelenmesi

Şefa Aliyeva

Eleştirel Edebiyatta Karakterlerin Toplumsal Statüsünün Yansıması

Lütviyye Asgerzade

Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’te Ortak Bir Sembol Olarak İstanbul

Derya Oğuz

Çeviribilimde Terminolojik Muğlaklık

 

 

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Nursen Durdağı                                       Saat: 13.00-14.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Okan Ancak

Romanların Feminist (Eleştirel) Yöntemle İncelenmesi

A. Nursen Durdağı

Dijital Beşer Bilimlerde Çeviri ve Çağdaş Yaklaşımlar

Emine Güzel

Kaybedilen Benlik Saygısının Yeniden Oluşturulma Aracı Olarak Özyaşamöyküsü

Gökşen Yıldırım

Eleştirel Posthümanist Bir Okuma: Elif Sofya Şiirinde Hayvanlar

Havvaana Karadeniz

Mustafa Kutlu’nun “Tarla Kuşunun Sesi” Adlı Hikâyesini Çevreci Eleştiri Işığında Okuma

 

 

 

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Başak Ergil                                          Saat: 14.25-15.50

Katılımcı

Bildirinin Adı

Zamire İzzetgil

Religious Motifs in William Shakespeare’s The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark and Fyodor Dostoyevsky’s Crime and Punishment

Büşra Özer Erdoğan

Representation of Sign Language Interpreters in Turkish Media: Examples of Interpreters "Overshadowing The Show"

İnci Demir

"Unraveling The Use of Discourse Markers in Efl Classroom Discourse: A Case Study in Turkey"

Başak Ergil-Suat Köse

Authorship and Creativity in TV Series Theme Song Translation: Barış Pirhasan’s Translation of “It’s Jungle Out There”

Aleyna Durmuş

The Tyranny of Existence in Albert Camus’ Caligula and The State of Siege

Selin Yurdakul

Haruki Murakami: A Global Literary Journey From Japan to The World

Şebnem Düzgün

Politics of Dark Humour in Virginia Woolf’s Orlando

 

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mihriye Çelik                                     Saat: 16.00-17.25

Katılımcı

Bildirinin Adı

İbrahim Bilge

Vücûdî’nin Risâle-i Gazâsı’nda Edebî Tasvirler

İbrahim Bilge-Merve Çelen

Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Zelihası’nda Tasviri Eylemler

İlhame Gültekin

Vagif Sultanlı Hikâyelerinde Ahiret ve Ölüm

Mihriye Çelik

Mehmet Fuat Köprülü’nün “Süngü Altında” ve “Hicret Hikâyelerinden” Hikâyelerinde Balkan Savaşı’nın İzleri

Onur Aydın

19. Yüzyılda Rus Edebiyatı

Nesrin Gezici

Ali Şir Nevâyî’nin Nazmü’l-Cevâhîr Adlı Eserinde Deyimler

Emine Ayan

Karekodlu Bir Roman: Hasan Özkılıç’ın Şima Adlı Eserini Sanatsal ve Edebî Bir Anlatı Olarak Okumak

 

 

 

 

 

2

25 MAYIS 2024, CUMARTESİ

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gaga                                              Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Veysel Çiftçi

İbrahim Seçkin Aydın

Çocuklara Yönelik İyileştirici Öykülerin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

Arda Karadavut

Sekiz Yükmek Yaruk’tan Eski Türkçenin Deyim Varlığına Katkılar

Eshabil Bozkurt

Oscar Wilde’ın The Happy Prince Başlıklı Hikâyesinin Osmanlı Türkçesine Çevirileri

Ezgi Esen

A. Nursen Durdağı

Dil Öğrenme-Öğretme Uygulamalarındaki Kültür Aktarımının Eksiklik, Baskınlık Bağlamında İncelenmesi

Ezgi Gaga

Altyazı Çevirisinde Makine Çevirisi Kullanımı

Gülhan Öz Açık   

Ana Altayca Yakın Anlamlı Kökler

 

 

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hamdi A. Serdar                               Saat: 10.25-11.25

Katılımcı

Bildirinin Adı

Ahmet Yıkık

Aliye Ummanel’in “Ev”i Bağlamında Çağdaş Kıbrıs Türk Tiyatrosunda Yüzleşme

Hamdi A. Serdar

V. Woolf’un to the Lighthouse Başlıklı Romanında Anlatının Bulanıklaştırılmasına Dair Bir Çözümleme

Fatma Bilge Atay

Poe’nun “The Tell-Tale Heart” Adlı Kısa Öyküsünün Yeniden Çevirileri Üzerine Bir İnceleme                     

Ayşe Tepebaşı 

Mukadder Gemici’nin Hikâyelerinde “Öteki”

Burak Çavuş

Antroposen Çağın Erken Habercisi: Halikarnas Balıkçısı ve Öfkesi, Gündüzü Kaybeden Kuş Adlı Öyküleri

 

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Yılmaz Cebin                       Saat: 11.30-12.30

Katılımcı

Bildirinin Adı

Burcu Yılmaz Çebin

Yakup Kadri’nin Millî Savaş Hikâyeleri ile Alphonse Daudet’in Pazartesi Hikâyeleri Adlı Eserlerinde Bireyin Var Olma Tutkusu

Gözde Özlem

Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yol ve Zaman Sığınağı’ndaki Geçmiş Zaman İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme

Gülşen Can

Şiirde İmgenin Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

Hande Kolat

(Un)Conscious Problem That Has a Name in Revolutionary Road: Retraumatized April in Need of Performance

Yasemin Bağrıyanık

Özge Can

Türkçede Deyimlerin Sözbilimsel Yapı Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

 

 

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sayar                                        Saat: 13.30-14.55

Katılımcı

Bildirinin Adı

Burak Urucu

Transformative Narratives: Exploring The Journey in Turkish and British Stage Adaptations of Kafka’s The Metamorphosis

Cansu Civan

A Postmodern Portrait of The Female Artist: A Kristevan Analysis of Joy Mccullough’s Blood Water Paint

Ferah İncesu

“The White Man’s Burden” As Reserve and Agency in Conrad’s “The Lagoon”

Nimet Alpaslan

Translation of Religious Texts

Otarova Tursingul 

Imagery in The Lyrics of Nature (Using The Example of The Works of A. Ajiniyazov and T. Sarsenbaev)

 

 

 

 

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü                              Saat: 15.05-16.30

Katılımcı

Bildirinin Adı

Ferda Dikmen

Türk Üniversite Öğrencilerinin Fransızca Dolaylı ve Dolaysız Tümleç Kullanımında Karşılaşılan Yanlışların İncelenmesi

Sevtap Günay Köprülü

Stefan Zweig’ın “Schachnovelle” Adlı Eserinde Benzetmeler ve Çevirileri

Zuhal Emirosmanoğlu

Javid Aliyev

Bir Translatio ve Çeviri Bütüncesi: Christine De Pizan ve “La Cité Des Dames”

Kübra Veliyeva

Nahçivan El Yazmaları Fon’unda Muhafaza Olunan “Avamil” El Yazması

Gülnaz Fayzulla   

Kazakistan'da Turizm Alanında Yabancı Dilin Önemi

Sibel Çapan Tekin

Funda Uzdu Yıldız 

Soru-Yanıt Sıralı Çiftinde Yeğleme Türleri

 

 

6. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Oğuz                                                     Saat: 16.40-17.40

Katılımcı

Bildirinin Adı

Orhan Oğuz

Şiirde Estetik ve İdeoloji: Cenap Şahabettin’in Aynı Başlıklı Şiirine Bir Nazire Olarak Roni Margulies’in “Elhân-I Şita” Şiiri

Ülker Bahşiyeva

Yunus Emre ve Türk Tasavvuf Edebiyatı

Günel Asgerova

Çarlık Rusyası Döneminde Nahçıvan’ın Siyasi-Ekonomik Hayatı “Molla Nasraddin” Sayfalarında

Ramazan Siracoğlu

Sait Faik’in Öykülerinde Edebî Paralellik

Günel Aliyeva

Alibala Hajizade’nin Yaratıcılığı Genç Neslin Millî ve Kültürel Değerler Ruhuna Uygun Olarak Yetiştirilmesinin Rolü