Akademisyen

Fatih Arslan, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesidir. Şükûfe Nihal Başar ve İlhan Tarus / İnsan-Eser isimli Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları vardır. Kırgızistan Celalabad Kommersiya Enstitüsünde misafir öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği yapmıştır. Modern Türk edebiyatı, çağdaş edebiyat teorileri ve çağdaş Türk edebiyatları ağırlıklı olmak üzere ulusal/uluslararası yayınları ve katıldığı bilimsel toplantılar mevcuttur.

Türk Dili, Bilig, Erdem, Muhafazakâr, Turkish Studies, NWSA, Ulakbilge vs. gibi akademik dergilerde ve Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Bizim Külliye, Radikal Kitap gibi popüler dergilerde yazı ve incelemeleri yayımlanmıştır. Kitap bölümleri, çeşitli ansiklopedi maddeleri dışında Cengiz Aytmatov, Sezai Karakoç, Ömer Seyfettin, Mehmet Akif Ersoy’la ilgili prestij kitaplarda bölüm yazıları vardır. Lisans (Yeni Türk Edebiyatı, Millî Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı vb.) ve lisansüstünde (Eleştiri Teorileri, Erken Dönem Türk Romanı, 20. Yüzyıl Türk Romanı vb.) gibi dersleri yürütmektedir. İngilizce ve Türk lehçeleri (Kırgız, Kazak ve Özbek Türkçesi) bilmekte olan Arslan,  hâlen Fırat Üniversitesindeki görevine devam etmektedir.

Yazarın basılı kitapları şunlardır:

·  Değişimler ve Dönüşümler Sarmalında Muhalif Bir Söylem: Şinasi İlhan Tarus

·  Öykünün Sesini Kısmak

·  Boş Zaman Figürleri / Erken Dönem Türk Romanında Nesne-Tüketim İlişkileri

·  Hayat Arası Öyküler ya da Umran Nazif Yiğiter

·  Raif Necdet’ten “Ziya ve Sevda”  (Osmanlıcadan aktarım-inceleme)

·  Hüseyin Cahit’ten “Hayat-ı Hakîkiye Sahneleri” (Osmanlıcadan aktarım-inceleme)

·  Kırılan Işık Olsun / Sezai Karakoç Şiirinde Işık Gölge Halleri & Etkilenmeler… 

·  Psikolojik Manipülasyon ve Servet-i Fünun Romanı & Karakter/Eylem(e) Değerleri.

· Ten’in Duyusal Metaforları & II. Yeni.

· Şiirsel Susku ve II. Yeni

 

Yazarın, yayınevimizden çıkan kitabına ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: https://www.gunceyayinlari.com/curet-ve-feragat-kurmaca-roman-elestirinin-soylem-hudutlari/p/1574