Akademisyen

Doç. Dr. Nilüfer ilhan, Çiçekdağı/ Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çiçekdağı’nda tamamladı. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirerek Millî Eğitim Bakanlıklarına bağlı çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. 2010 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Hâlen bu üniversitede görevine devam etmektedir.

Manzara Mecmuası’nın incelenmesi ile yüksek lisansını, Cemal Süreya’nın şiirlerinin incelenmesi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Türkish Studies, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Uluslararası Araştırmalar, Motif Halk Bilimi, Folklor/ Edebiyat D, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim, Uluslararası Sosyal Araştırmalar, Jasss (The Journal of Akademic Social Science Studies), Türük (Uluslararası Dil, Edebiyat, Halkbilimi ve Araştırmaları) ve Bizim Külliye gibi dergilerde makaleleri yayımlandı.

Bilimsel kitapları: 1960-1980 Arası Türk Romanında Özne ve İktidar İlişkileri (2018), Muallim Naci Efendi: Osmanlı Meşahir-i Üdebâsı (2018), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar (Bölüm), Modern Türk Edebiyatı (Bölüm).