Arş. Gör. Ramazan Taşcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde çalışmaktadır.

Lisansını İstanbul Bilgi ve Anadolu Üniversitelerinde, yüksek lisansını ise Abant İzzet Baysal ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tamamladı.

Çalıştığı üniversitede doktora öğrenimini sürdürmektedir.

Günce Yayınları tarafından 2018'de basılan Asgari Ücret Artışlarının Kobi'ler Üzerindeki Ekonomik Etkisi adlı kitabın ortak yazarlarındandır.