Akademisyen

Dr. Murat Kalelioğlu, 11 Mart 1971’de Van’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimin ardından lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğinde, yüksek lisans eğitimini Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitiminde, doktora eğitimini ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı programlarında tamamladı.

Araştırma alanları dil, edebiyat, anlatıbilim, dilbilim, göstergebilim, anlatı ve metin incelemeleri üzerine olan Kalelioğlu’nun ulusal ve uluslararası birçok bilimsel bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Yazınsal göstergebilim alanında İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlanan A Literary Semiotics Approach to the Semantic Universe of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (Doktora tezi, 2018) ve Türkiye’de yayımlanan Yazınsal Göstergebilim: Bir Kuram Bir Uygulama-Anlam Üretim Süreçleri (Ankara, 2020) isimli iki kitabı vardır.

Kitap yazarlığının yanı sıra Kalelioğlu İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlanan Exploration of the Mythological Elements in Contemporary Narratives (Newcastle upon Tyne, 2021) (V. Doğan Günay ile birlikte) ve Türkiye’de Günce Yayınları tarafından yayımlanan Ötekiler İmparatorluğu: Öteki’nin Göstergebilimsel Serüveni (Ankara, 2021) (V. Doğan Günay ile birlikte) kitaplarının ortak editörlüğünü yapmıştır. Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin kurucularından olan Kalelioğlu akademik yaşamını Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

Yazarın, yayınevimizden çıkan kitabına ulaşmak için yandaki bağlantıyı kullanınız: http://www.gunceyayinlari.com/otekiler-imparatorlugu-otekinin-gostergebilimsel-seruveni/p/1444