Akademisyen-Yazar

Prof. Dr. V. Doğan Günay, 1957’de Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976’da Edirne Erkek Öğretmen Lisesini, 1982’de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesinde, doktorasını Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. 1994’te yardımcı doçent, 1999’da doçent ve 2005’te profesör oldu.

Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı iki yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2. Baskısı, 2013), Biçimbirimler. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı (2014), Kültürbilime Giriş. Dil, Kültür ve Ötesi… (2016), Metin Bilgisi (5. Baskısı, 2017), Sözcükbilime Giriş (2. Baskı, 2018), Söylem Çözümlemesi (2. Baskı, 2018) ve Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf (2018, Söylem Filoloji Dergisi 2018 edebiyat çalışması ödülü), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (6. baskı, 2019), Deneme Yazma Sanatı (2019), Dil Sözlüğü. Türkçe-Fransızca, Fransızca-Türkçe (2. Baskı, 2020), 21. Yüzyılda Göstergebilim (2020), Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (5. baskısı, 2021) adlarında kitapları bulunmaktadır.

10 civarında ortak kitap yazarlığı yanında; Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) (Alev F. Parsa ile birlikte), Zeynel Kıran’a Armağan (2014) (Songül Aslan Karakul ile birlikte), Exploration of the Mythological Elements in Contemporary Narratives (London, 2021) (Murat Kalelioğlu ile birlikte) ve Ötekiler İmparatorluğu. Öteki’nin Göstergebilimsel Serüveni (Ankara, 2021) (Murat Kalelioğlu ile birlikte) kitaplarının ortak editörlüğünü yapmıştır. Şimdi Türkiye Göstergebilim Çevresi başkanlığını yürütmektedir.

Yazarın, yayınevimizden çıkan kitabına ulaşmak için yandaki bağlantıyı kullanınız: http://www.gunceyayinlari.com/otekiler-imparatorlugu-otekinin-gostergebilimsel-seruveni/p/1444