Akademisyen

Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Alanya’da tamamladı. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında Araştırma görevliliğine başladı. 2015’ten bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sevim Burak, Hayatı-Eserleri-Sanatı teziyle yüksek lisansını, Postmodernizm Sorunsalı ve Türk Anlatısında Geleneksel Tahkiyenin İzleri teziyle doktorasını tamamladı. Edebiyat Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Mevlana Araştırmaları Dergisi, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Hece, Notos, Turkısh Studies, Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), The Journal of Academic Social Science Studies, Müsvedde ve Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları dergilerinde makaleleri yayımlandı.

Bilimsel Kitapları: Aşkın Şizofrenik Hali: Sevim Burak (2009), Anlamsızlığın Anlamı: Postmodernizm (2012), Büyük Günah (Bilinmeyen Öyküleriyle Sevim Burak) (2013), Hasanım Ali (Hayatı ve Sanatıyla Bir Hasan Ali Toptaş Evreni) (2013), Kalem İzi (Sanat ve Edebiyat Üzerine Yazılar-Konuşmalar) (2013), Hüseyin Dâniş’in Fuad Köprülü’ye Cevabı: Münâzarâtım İnceleme- Yeni ve Eski Harflerle Metin- Sözlük (2014), Dehşetler İçinde İnceleme- Metin (2014), Çal Çoban Çal (2016), Söz ve Büyü- Sanat ve Edebiyat Yazıları 2 (2018), Ulus Devletin Yarım Türkleri (2020).