SÖYLEM ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU Didim, 6-8 Ekim 2023

SÖYLEM INTERNATIONAL PHILOLOGY SYMPOSIUM Didim, 6-8 October 2023

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER / ACCEPTED PAPERS

No

Yazar adı, soyadı

Bildiri adı

Katılım

1

Yasemin Yılmaz Salcı

Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Tristan ve Isolde

ÇEVRİMİÇİ

2

Deniz Dilşad Karail

Korkunun Derinliklerine Yolculuk: Dino Buzzati'nin Qualcosa era successo Hikâyesi

ÇEVRİMİÇİ

3

Tolga Alver

Aka Gündüz’ün O Bir Devirdi Piyesinin Kurgusal Açıdan İncelenmesi

ÇEVRİMİÇİ

4

Erinç Büyükaşık

Bir Modernite ve “Ben” Arayışında İki Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay’da Ortak İzlekler

ÇEVRİMİÇİ

5

Bünyamin Tetik

Böyle İşitdük Bir Rivâyetde: Leylâ ve Mecnûn Mesnevilerinde Anlatıcı Sorunu

YÜZ YÜZE

6

Fatih Arslan

Çiçek Demirtaş Önder

Kitle Gerçeküstülüğü ve Postmodern Dönem Türk Romanlarında Görünümü

YÜZ YÜZE

7

Gülnaz Fayzulla

Kazakistan’da Kutsal Sayıların Millî Nitelikleri

ÇEVRİMİÇİ

8

Erhan Gürpınar

Ali Yüce’nin Şeytanistan Romanında Simgesel Dil ve Kutuplaşma

YÜZ YÜZE

9

Hasret Güngör

Ralf Rothmann’ın Baharda Ölmek (Im Frühling sterben) Adlı Eserinde Savaşın Gölgesine Gizlenen Şiddet, Ahlaki Suçluluk ve Masumiyet

ÇEVRİMİÇİ

10

Yusuf Can Tıraş

Fehîm-i Kadîm’in Psikolojisi

YÜZ YÜZE

11

Muhsin Yanar

A Posthumanist Ecocritical Approach to Children’s Literature: José Saramago’s “An Unexpected Light,” “The Lizard,” and “The World’s Largest Flower”

ÇEVRİMİÇİ

12

Yusuf Topaloğlu

Fransızca Yazılı Üretimde Sözdizimi, Dilbilgisi ve Yazım Yanlışları

YÜZ YÜZE

13

Ali Tilbe

Yusuf Topaloğlu

Azouz Begag’ın Şabalı Çocuk (Le Gone Du Chaâba) Adlı Göç Romanı: Dilsel ve İzleksel Ögeler

YÜZ YÜZE

14

Birsel Sağıroğlu

Gazelde Edebîlik: Dilin Cisimleşmesi, Ahlakilik ve Kurmaca

YÜZ YÜZE

15

Gökhan Dinar

Ali Tilbe

Çoksesli Bir Yeniötesi Roman: Mohammed Mbougar Sarr’ın La plus secrète mémoire des hommes (İnsanların En Gizli Hatırası)

YÜZ YÜZE

16

İsmail Avcı

Şiirden Şehre: Uşaklı Derunî’nin Şiirlerinden Hareketle 18. Asırda Uşak’ta Sosyal ve Kültürel Hayat

YÜZ YÜZE

17

Ozan Erdem Güzel

Graham Greene'in Stamboul Train Adlı Romanı ile İstanbul Treni Başlıklı İki Ayrı Türkçe Çevirisindeki Kültürel Göstergelerin Çeviri Göstergebilimi Çerçevesinde Çözümlenmesi

ÇEVRİMİÇİ

18

Cüneyt Akkuş

Bağlam Sapması Örneklerinden Hareketle Söylem Çözümlemesi

YÜZ YÜZE

19

Burak Biçer

Sait Faik’in Öykülerinde Epifani ya da Aydınlanma Anı

YÜZ YÜZE

20

Okan Arslan

The Effective Use of Short-term Memory in Escort Interpreting: The Impacts of Memory Training on the Students of the Department of Translation and Interpreting within the Scope of Justa Holz-Mänttäri’s ‘Translatorial Action’ Theory

YÜZ YÜZE

21

Ali Tilbe

Haluk Turğut

Nedim Gürsel’den Bir Siyasal Roman:

Şeytan, Melek ve Komünist

YÜZ YÜZE

22

Nurgül Özdemir

Türk ve Rus Üniversite Sloganlarının Söylem Analizi

YÜZ YÜZE

23

Ertan Kuşçu

Yabancı Dil Fransızca Sözcük Öğreniminde Yeni Nesil Öğrenme Araçları

YÜZ YÜZE

24

Esra Aydın

Kamil İşeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Alanlarında Kullanılan Üstsöylemsel Adların Sözcük-Dilbilgisel Örüntüleri

YÜZ YÜZE

25

Muazzez Uslu

Metin-Dilbilimsel Çeviri Yaklaşımları Çerçevesinde Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi

ÇEVRİMİÇİ

26

Kaan Tanyeri

Şiir Dilinde Yinelemenin İşlevi

YÜZ YÜZE

27

Cafer Gariper

Nâzım Hikmet’in Bakışıyla Sait Faik

YÜZ YÜZE

28

Dilek Çetindaş

Bachelard’ın Mekân Algısı Ekseninde Melisa Kesmez’in Hikâyelerinde Ev ve Evin Hâlleri

ÇEVRİMİÇİ

29

Ilgın Aktener

Neslihan Kansu Yetkiner

William Faulkner’ın Sanctuary İsimli Eserinin Türkçe Çevirilerinin Ön Kapaklarının Çokkipli Bir İncelemesi

ÇEVRİMİÇİ

30

Şefa Aliyeva

Edebiyatta İki Dilliliğin Farklı Yönleri

ÇEVRİMİÇİ

31

Soner Akpınar

Nursena Dönmez

Ahmet Erhan Şiirinde Ölüm Teması

YÜZ YÜZE

32

Fatih Yerdemir

Fehime Nüzhet’in II. Abdülhamit için Yazdığı Şiirler

ÇEVRİMİÇİ

33

Baturay Erdal

New Horizons on the Sites of Post-Traumatic Stress: Nature-Deficit Disorder in Emma Donoghue’s Room

ÇEVRİMİÇİ

34

Gülnar Davudova

Buket Uzuner’in Defne Kaman’ın Maceraları-Ateş Romanında Ekoeleştiri

YÜZ YÜZE

35

Nilay Bilir

Yeni Tarihselcilik Yeni Bir Tez mi Sunuyor?

YÜZ YÜZE

36

Züleyha Hande Akata

Reklam Dilinde İndirim

YÜZ YÜZE

37

Nevriye Bozdemir

Tutkunun Tutsakları: Macbeth ve Finten

YÜZ YÜZE

38

Şerife Yerdemir

Bir Falname Örneği

ÇEVRİMİÇİ

39

Başak Ağın

Z. Gizem Yılmaz

Beşerî Bilimleri Yeniden Düşünmek: Disiplinlerarası Köprüler Kurarak Çoğalmak

ÇEVRİMİÇİ

40

Sevtap Günay Köprülü

Tıp Çevirisinde Teşbihte Hata Olmasın

YÜZ YÜZE

41

Otarova Tursingul Jetkerbaykızı

Tenelbai Sarsenbayev’in Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme

YÜZ YÜZE

42

Bilge Gökter Gençer

Söylemde “Bakındı, Deyindi” Sözcüklerinin İşlevleri

YÜZ YÜZE

43

Mahmut Babacan

Oktay Yivli’nin Şiirinde İmge Olarak Doğa

YÜZ YÜZE

44

Alaz Pesen

Translatorial Landscapes from my Country: Nâzım Hikmet in English

YÜZ YÜZE

45

Melike Üzüm

Söylemde “ya” Parçacığının Kanıtsallık İşlevi

YÜZ YÜZE

46

Elif Arslanoğlu

Çeviri Çocuk Edebiyatında Argo Ögelerin Yeri

YÜZ YÜZE

47

Gabriela İvanoska

Comparative Literary Studies and the Incessant Anxiety Regarding the National, World or Cosmopolitan Approaches in Literature

ÇEVRİMİÇİ

48

Mehmet Niyazi Kodal

Popüler Kültür Ögesi Olarak Rap Müzik Parçalarının Dilbilimsel Açıdan İncelemesi

YÜZ YÜZE

49

Fahrettin Erbaş

Kültürel Olguların Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar: Ğassan Kenafani’nin Güneşteki Adamlar Romanı Çevirilerinin Çeviri Kuramları Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

YÜZ YÜZE

50

Tleuniyazova Gulmira Bayniyazovna

Some Problems Composition of Lyric Works

YÜZ YÜZE

51

Esra Küçüksakarya

Murat Özgen

Türkçede “Kendi/Kendisi” Göndergeleri Üzerine Bir İnceleme

YÜZ YÜZE

52

Zeki Taştan

12 Eylül Darbesi’nin Gerçek Mağdurları Kadınlar: Yollarda

YÜZ YÜZE

53

S. Hüseyin Gazi Karatay

Bıçkın ve Orta Halli Romanını Biyopolitika Üzerinden Okuma Denemesi

ÇEVRİMİÇİ

54

Gülşen Aslan Uslu

Recreating the Textures of Black Women’s Lives: Female Bonding and Community in Toni Morrison’s Sula

ÇEVRİMİÇİ

55

Emre İnanır

Sosyal Medya ve Sansür: Twitter’da Kullanıcı Sansürü İncelemesi

YÜZ YÜZE

56

Eshabil Bozkurt

Cristina Comencini’nin Il Cappotto del Turco Adlı Romanı ile Türkçe Çevirisindeki Göstergelerin “Çeviride Anlam Evrilmesi Dizgeselliği” Çerçevesinde İncelenmesi

ÇEVRİMİÇİ

57

Nimet Alpaslan

Sezai Karakoç’un “Balkon” Şiirini T. S. Eliot’ın “Nesnel Bağdaşıklık” Kuramına Göre Okuma Denemesi

ÇEVRİMİÇİ

58

Zuhal Emirosmanoğlu

Uluslararası Dolaşımda ‘Bourdieu’: Sosyal Bilimlerde Alımlama Dinamikleri Üzerine Bir Okuma

ÇEVRİMİÇİ

59

Ruhan Güçlü

Exploring the Explicit and Implicit use of We in Turkish Research Articles Written by Turkish and non-Turkish authors: A sample of Education and Science Journal

YÜZ YÜZE

60

Jale Coşkun

Rusça ve Türkçe Somatik Deyimlerde ‘Göz’ Sözcüğünün Karşılaştırılması

YÜZ YÜZE

61

Başak Ergil

Yayın Politikaları Dolayımında Çevirmenin Tekinsiz Görünürlüğü ve Eserin Devingen İmajı: Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream Oyunu Örneği

ÇEVRİMİÇİ

62

Nalan Saka

Wolfgang Borchert’in “Draussen vor der Tür” (Kapıların Dışında) Adlı Oyununda

 Ekspresyonist Eğilimler

ÇEVRİMİÇİ

63

Çiğdem Pala Mull

Doğa, İnsan ve Teknolojinin Sınırları: Emily Dickinson ve Walt Whitman’ın Şiirlerinde Tren İmgesi

YÜZ YÜZE

64

Emir Ali Şahin

“Küçük Fıkralar” Örneğinden Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyelerinde Melankolik ve Marazi Tipler

YÜZ YÜZE

65

Özgün Koşaner

Beyza Çimen

Pelin Karacan

Dil Modeli Üretimi ve İnsan Yazımı Metinlerin Karşılaştırmalı Çözümlemesi: Akademik Metinler Bağlamında Bir İnceleme

YÜZ YÜZE

66

Hande Kaplan

Suzan Sözen'in Kiralık Ruh Romanında Fantastik Ögeler

YÜZ YÜZE

67

Yakup Yeşilyaprak

Nedîm Divanı’nda Kullanılan Mekânların Göstergebilimsel Değeri Üzerine Bir Değerlendirme

YÜZ YÜZE

68

Gülden Yüksel

Choices and Reconciliation with Self in Matt Haig’s The Midnight’s Library

YÜZ YÜZE

69

Kevser Sönmez

Otobiyografi, Yazın ve Yas

YÜZ YÜZE

70

Türkân Yeşilyurt

Atın Gözyaşları

ÇEVRİMİÇİ

71

Sevim Şermet

Fakir Baykurt’un Keklik Romanında Politik Figürler

YÜZ YÜZE

72

Dilek Erenoğlu Ataizi

Kaşkay Dünyasının Renkleri

ÇEVRİMİÇİ

73

İbrahim Özakman

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Bağlamında Osmanlı Dünyasında Wanda

YÜZ YÜZE

74

Simay Turan

Posthüman Yazında Müzik İmgesi: Maurice G. Dantec Örneği

YÜZ YÜZE

75

Mehmet Akif Balkaya

The Representation of Antisemitism as Policy in Christopher Marlowe's The Jew of Malta

ÇEVRİMİÇİ

76

Merve Ay Karakuş

A. İlhan’ın “Kurtlar Sofrası” ve M. Gorki’nin “Ana” Adlı Eserlerinde Toplumsal Protesto

ÇEVRİMİÇİ

77

Leyla Pirimova

İndu Sundaresan`In “Gölge Prenses” Romanında Türk Tarihinin Bedii Yansıması

ÇEVRİMİÇİ

78

Didem Tuna

Mesut Kuleli

Ötekileştirmenin Kesişimselliği Bağlamında Yazınsal Çeviri Amaçlı Söylem (ve Eylem) Çözümleme

ÇEVRİMİÇİ

79

Derya Biderci Dinç

Female Agency and Societal Constraints in Strike the Slut (Vurun Kahpeye) and Jane Eyre

ÇEVRİMİÇİ

80

Derya Biderci Dinç

Rebellion against the authority in Memed, My Hawk by Yaşar Kemal and Wuthering Heights by Emily Bronte

ÇEVRİMİÇİ

81

Burak Özsöz

Diliçi Çeviri Edimi Bağlamında Sözlü Çevirmenin Sözcelemsel Varlığına Konuşma Çözümlemesi Odaklı Bir Yaklaşım

ÇEVRİMİÇİ

82

Gülden Pamukcu

Dilbilimsel Çokseslilikte “Ses” ve “Bakış Açısı” Kavramlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

YÜZ YÜZE

83

Hasibe Ambarcıoğlu

Survival of the Women in Sophie Mackintosh’s Water Cure (2019)

ÇEVRİMİÇİ

84

Çelik Ekmekçi

The Sense of Alienation and Imagism in the Selected Poems of Pound and Doolittle

ÇEVRİMİÇİ

85

Merve Gün

İnsan Merkezciliğin Ötesinde Bir Yaşam İnşası: Yer KuşAğı

YÜZ YÜZE

86

Burkay Ögel

L. Andreyev’in “Yahuda İskaryot” ve O. Atay’ın “Beyaz Mantolu Adam” Öykülerinde Yeraltı İnsanı

ÇEVRİMİÇİ

87

Salih Gülerer

Mine Özçelik

Gürsel Korat’ın Zaman Yeli Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme

YÜZ YÜZE

88

Seval Ayne Karacabey

Hanns-Josef Ortheil’in Kalem ve Kâğıt – Bir tutkunun Romanı Eserinde Baba Figürü

YÜZ YÜZE

89

Gamze Koçbaş

Neoliberalizm Sonrası Gazete Söyleminin İdeolojik Boyutu: 16 Nisan 2017 Türkiye Referandumu Üzerine Bir İnceleme

YÜZ YÜZE

90

Büşra Aycan

Yabancı Dil Fransızca Öğretiminde Mobil Uygulamalar: Duolingo ve Babbel Örnekleri

YÜZ YÜZE

91

Melek Doğan

Sevgiyi Arayan Bir Kadının Romanı: Sevgi Nerede?

ÇEVRİMİÇİ

92

Ümral Deveci

Can Yücel’in Şiirlerinde Çocuksu Dokunuşlar

YÜZ YÜZE

93

Sevtap Günay Köprülü

Masallarda Kalpli Deyim Çevirisi

YÜZ YÜZE

94

Hamdi A. Serdar

Going Mute: A Form of Self-inflicted Punishment

ÇEVRİMİÇİ

95

Gizem Ece Gönül

Arzular ve Engeller Odağında Cahit Sıtkı Tarancı’nın Poetik Evreni

YÜZ YÜZE

96

Anila Polat

Metin Polat

Arnavut Halk Türkülerinde Türkçe ve Türk Kültürü Unsurları

YÜZ YÜZE

97

Songül Aslan

Olmak ve Görünmek Kiplikleri Bağlamında Kanadı Kırık Kuş Anlatısının: Göstergebilimsel Çözümlemesi

YÜZ YÜZE

98

Aleyna Durmuş

Dispersing the Myth of Identity in Boy, Snow, Bird and The Buried Giant

ÇEVRİMİÇİ

99

Onur Aydın

Rus Edebiyatında Bir Karakterizasyon Yöntemi Olarak “Konuşan Soyadları” (Griboyedov’un Akıldan Bela Oyunu Örneğinde)

ÇEVRİMİÇİ

100

Raziye Ersan

Karar Alınır mı, Verilir mi?

YÜZ YÜZE

101

Medine Sivri

Âşık Veysel’in Türkülerinde Dört Element

ÇEVRİMİÇİ

102

Tahsin Yaprak

Akılötesi Dil ve Şiirde Dil-Anlam İlişkisi

YÜZ YÜZE

103

Ahmet Koç

İstanbul’dan Jamestown’a: John Smith’in hatıratlarındaki Osmanlı

YÜZ YÜZE

104

Ramazan Arı

Klasik Türk Şiirinde Mübalağa Sanatının Kullanımına Dair Bir Değerlendirme

ÇEVRİMİÇİ

105

Fahri Kaplan

Koca Râgıb Paşa’nın Yayımlanmamış Bir Gazeli ve Dîvân’ının Yeni Bir Nüshası

YÜZ YÜZE

106

Çiğdem Alp Pamuk

Women, Art and Sublimation: Music as a Transformative Force in Ian McEwan’s

On Chesil Beach

YÜZ YÜZE

107

Fatma Şahan Güney

Tatarcada Yardımcı Eylemlerin Semantik Kategorileri Üzerine Bir Tasnif Denemesi

ÇEVRİMİÇİ

108

Seher Özsert

A Comparative Analysis of City of Glass by Paul Auster and Postmodern Children Narratives: In Search of an Identity in the Text

ÇEVRİMİÇİ

109

Onur Ekler

Baal-Becoming-Animal: De-territorializing German Expressionist Drama in Brecht’s Baal

ÇEVRİMİÇİ

110

Kevser Ateş

Individual freedom against societal restrictions: a comparative analysis of Madonna in a fur coat by Sebahattin Ali and the age of innocence by Edith Wharton

ÇEVRİMİÇİ

111

Sema Gökenç Gülez

Türkiye’de Yabancı Bir Dil Olarak Çin Dili Öğretiminde Konfuçyüs Enstitülerinin Rolü

ÇEVRİMİÇİ