SÖYLEM 3. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU Muğla-Akyaka, 24-26 Mayıs 2024

SÖYLEM 3. INTERNATIONAL PHILOLOGY SYMPOSIUM Muğla-Akyaka, 24-26 May 2024

 

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER / ACCEPTED PAPERS

No

Yazar Adı, Soyadı

Bildiri Adı

Katılım Şekli

1

Gülrû Bayraktar

Hans Friedrich Blunck’un Die Urvätersaga Eseri Örneğinde Nazi Almanyasının Edebiyat Anlayışı

Çevrimiçi

2

Zamire İzzetgil

Religious Motifs in William Shakespeare’s The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark and Fyodor Dostoyevsky’s Crime and Punishment

Çevrimiçi

3

Dilek Altınkaya Nergis,

Ahu Selin Erkul Yağcı,

Esra Çağlar Aka

Türkiye’de Kolay Dil Uygulamaları: Ege Üniversitesinde Bir Pilot Çalışma

Çevrimiçi

 

4

Kadri Kuram

Sözde Sorular Neden Tümleç Olamazlar

Çevrimiçi

5

Büşra Özer Erdoğan

Representation of Sign Language Interpreters in Turkish Media: Examples of Interpreters "Overshadowing The Show"

Çevrimiçi

6

Nurgül Özdemir

“Yabancı Dil Öğreniminde Sözdizimsel Yanlışların Analizi”

Yüz Yüze

7

Berat Samet Kahraman

“Ya Tutarsa” Söyleminin Bilme İstenci Açısından İncelenmesi”

Yüz Yüze

8

Mahmut Babacan

“Salah Birsel’in Denemelerinde Yeni Sözcük, Deyim ve Farklı Dil Kullanımları”

Yüz Yüze

9

Pelin Görgülü

“Fakir Baykurt’un Tırpan Adlı Romanında Kadın Kimliği”

Yüz Yüze

10

Melike Üzüm - Nurettin Demir

“Ağızlarda Kanıtsalların İşlevleri ve Kaplamsal Özellikleri: Çankırı Ağzı Örneği”

Yüz Yüze

11

İnci Demir

"Unraveling The Use of Discourse Markers in Efl Classroom Discourse: A Case Study in Turkey"

 

Çevrimiçi

12

Başak Ergil - Suat Köse

 

Authorship and Creativity in TV Series Theme Song Translation: Barış Pirhasan’s Translation of “It’s Jungle Out There”

 

 

 

Çevrimiçi

13

Kaan Tanyeri

Dil ve Söz Arasında İkinci Yeni Şiiri

Yüz Yüze

14

Gökhan Dinar - Yusuf Topaloğlu

Fransızca Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi: Avrupa Dil Ortak Çerçeve Programı ve Çevrimiçi Eğitim Araçlarının Rolü

 

 

Yüz Yüze

15

Meliha Uysal

Çankırı Ağzı Örneğinde Sosyal Hayat: Aile ve Akrabalık

Yüz Yüze

16

Sibel Yılmaz

Kayaç Katmanlarını Parçalamak: Dünya Ağrısı’nda Metinlerarasılık

Yüz Yüze

17

Erhan Gürpınar

1940-1960 Dönemi Türk Romanında Kadın Seri Kâtiller

Yüz Yüze 

18

Ferda Zambak

Fatma Aliye Hanım’ın Refet ve Udi Romanlarında Kadınların Eğitimine ve Çalışmasına Dair Meseleler

Yüz Yüze

19

Seher Yazar Kaya

 Çankırı Ağızlarında Kültürel Söz Varlığının Dokümantasyonu

 

Yüz Yüze

20

Hasan Hüseyin Gök

 “Böyle Geldi Hürriyet” Romanında Teknolojik Gerçeklik

 

Çevrimiçi

21

Esra Aydın - Gökhan Soyşekerci

Kamil İşeri

Üstsöylem Belirleyicilerinin Kitap Arkası Yazılarda Görünümleri

 

Yüz Yüze

22

Mustafa Alkan

Süleymaniye Kütüphanesi Bağdatlı Vehbî Koleksiyonu 00918 Kayıt Numaralı Mensur Bir Kıyâfet-Nâme

 

Yüz Yüze

23

Emel Aydın

Fazlı Necip’in Ah, Anne Adlı Eserinin Anne-Oğul İlişkisi Bakımından İncelenmesi

Çevrimiçi

24

Bilge Gökter Gençer

"Osmanlı Dönemi Sözlüklerinde “Yasak” Sözcükler: Sözlükbilimsel Bir İnceleme"

Çevrimiçi

25

Gürkan Dağbaşı

Arap Şiirinin Türk Edebiyatındaki Konumu: Eleştirel Bir İnceleme 

Yüz Yüze

26

Gizem Kılıç

Osmanlı Devleti Sokaklarının Dilsel Manzarası

Yüz Yüze

26

Mine Özçelik

İngiltere’deki 7. Sınıf ve Türkiye’deki 7. Sınıf Ana Dili Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tema Bakımından İncelenmesi

 

 

Yüz Yüze

27

Burak Biçer

Apokaliptik Bir Bilim Kurgu Örneği: Sıcak Kafa

Yüz Yüze

28

Şefa Aliyeva

Eleştirel Edebiyatta Karakterlerin Toplumsal Statüsünün Yansıması

 

Çevrimiçi

29

Özlem Kayabaşı

Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Büyüklük Algısı

 

Yüz Yüze

30

Okan Ancak

Romanların Feminist (Eleştirel) Yöntemle İncelenmesi

 

Çevrimiçi

31

Nesrin Aydın Satar

Türk Edebiyatında İslam ve Modern: Yeni Bir Adlandırmanın Göreceli Tekinsizliği

 

 

Yüz Yüze

32

Lütviyye Asgerzade

Tevfik Fikret ve Hüseyin Cavid’te Ortak Bir Sembol Olarak İstanbul

 

    Çevrimiçi

 

33

Kübra Çelik

Ibıray Altınsarin’in Yazdığı Bazı Mektuplarından Hareketle Kazak Toplumunda Eğitimin Panaroması

 

Yüz Yüze

34

Gamze Beyaz

Yabancı Çocuklara Türkçe Öğretiminde Ege ile Gaga Örneği: Tohum Topları

 

Yüz Yüze

 

35

Can Şahin

Fransızcadan Türkçeye Geçen Şiir Terimlerinin Türkçede Terimleşme Süreci

 

Çevrimiçi

36

Betül Arıcı

Türklerde Yıldızlarla İlgili Halk İnanışları: Selçuklu Örneği

 

 

 Yüz Yüze

 

37

Ayşegül Özkan

Kazakçada Olgusallık Bildirmeyen Tümleç Yan Cümleleri

 

Yüz Yüze

38

Ahmet Yıkık

Aliye Ummanel’in “Ev”İ Bağlamında Çağdaş Kıbrıs Türk Tiyatrosunda Yüzleşme

 

Çevrimiçi

39

Özgün Koşaner - Beyza Çimen

Post-Kemalizm ve Post-Post Kemalizm: 2002 Sonrası Türkiye’sinde Siyasi Dönüşümlerin Söylem Boyutu

Yüz Yüze

40

Hamdi A. Serdar

V. Woolf’un to The Lighthouse Başlıklı Romanında Anlatının Bulanıklaştırılmasına Dair Bir Çözümleme

 

Çevrimiçi

41

Hakan Birdal

Abatbay Davletov Bibliyografyası

Yüz Yüze

42

Fatih Altuğ

1) Safiye Erol’un Kadıköyü’nün Romanı'nın Edebî Atlası

2) 1970’lerin Edebî Alanında Edebiyat Dergisinin Etrafındaki Polemikleri Konumlandırmak

 

Yüz Yüze

43

Hayrunisa Topçu

Beyaz Kale’de Güvenilmez Anlatıcı

Yüz Yüze

44

Fatma Bilge Atay

Poe’nun “The Tell-Tale Heart” Adlı Kısa Öyküsünün Yeniden Çevirileri Üzerine Bir İnceleme                     

 

Çevrimiçi

45

İrfan Atalay

Türk Eğitim Materyali ve Medyasında Fransızcadan Ödünçlenen Terimlerin Yazılması ve Seslendirilmesi Sorunu

 

Yüz Yüze

46

Gökhan Tunç

Zamana Gülen İmge: Ophelia Kompleksi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ayna” Şiir

 

Yüz Yüze

47

Nimet Kara Kütükçü

Refik Halit Karay'ın Ayşe'nin Yazgısı Metindilbilimi Açısından İncelenmesi

 

Çevrimiçi

48

Nesrin Gezici

Ali Şir Nevâyî’nin Nazmü’l-Cevâhîr Adlı Eserinde Deyimler

 

Çevrimiçi

49

Veysel Çiftçi - İbrahim Seçkin Aydın

Çocuklara Yönelik İyileştirici Öykülerin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi

 

Çevrimiçi

50

A. Nursen Durdağı

Dijital Beşer Bilimlerde Çeviri ve Çağdaş Yaklaşımlar

Çevrimiçi

51

Ahmet Duran Arslan

Nail Vahdeti Çakırhan ve Şiiri

 

Yüz Yüze

52

Aleyna Durmuş

The Tyranny of Existence in Albert Camus’ Caligula and The State of Siege

 

Çevrimiçi

53

Alişan Okumuş

Yarım Kalmışların Hikâyesi: Düş Kırgınları Romanının Edebiyat ve Sinema Bağlamında Okunması

 

Yüz Yüze

54

Arda Karadavut

Sekiz Yükmek Yaruk’tan Eski Türkçenin Deyim Varlığına Katkılar

 

Çevrimiçi

55

Ayşe Tepebaşı

Mukadder Gemici’nin Hikâyelerinde “Öteki”

Çevrimiçi

56

Burak Çavuş

Antroposen Çağın Erken Habercisi: Halikarnas Balıkçısı ve Öfkesi, Gündüzü Kaybeden Kuş Adlı Öyküleri

 

Çevrimiçi

57

Burak Urucu

Transformative Narratives: Exploring The Journey in Turkish and British Stage Adaptations of Kafka’s The Metamorphosis

Çevrimiçi

58

Burcu Yılmaz Çebin

Yakup Kadri’nin Millî Savaş Hikâyeleri ile Alphonse Daudet’in Pazartesi Hikâyeleri Adlı Eserlerinde Bireyin Var Olma Tutkusu

 

Çevrimiçi

59

Buse Duruk

Kutadgu Bilig ve Kitab-I Gülistan Bi’t Türki Adlı Eserlerde Yönetici Vasıfları Üzerine

 

Yüz Yüze

 

60

Cafer Gariper ve Ebru Vural Arslan

Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanında Suçluluk Duygusu

 

Yüz Yüze

61

Cansu Civan

A Postmodern Portrait of The Female Artist: A Kristevan Analysis of Joy Mccullough’s Blood Water Paint

 

Çevrimiçi

62

Derya Oğuz

Çeviribilimde Terminolojik Muğlaklık

Yüz Yüze

63

Dilek Çetindaş

Ecinni, Taşralı, Anormal ve Kadın: Vesvese’de Kadınlığın Bir Başka Hali

Çevrimiçi

64

Ebru Özgün

Zeynep Uzunbay’ın Şiirlerinde Kronotop

Yüz Yüze

65

Elçin Yılmazkaya

Fakir Baykurt’un Köy Romanlarındaki Söz Varlığının Çevreci Eleştiri Odağında İncelenmesi

 

Yüz Yüze

66

Elif Şeyma Çetin

Şule Gürbüz’ün Zamanın Farkında Adlı Eserinde Başarısızlığın Estetiği

Yüz Yüze

67

Emine Ayan

Karekodlu Bir Roman: Hasan Özkılıç’ın Şima Adlı Eserini Sanatsal ve Edebî Bir Anlatı Olarak Okumak

 

Çevrimiçi

68

Emine Güzel

Kaybedilen Benlik Saygısının Yeniden Oluşturulma Aracı Olarak Özyaşamöyküsü

 

Çevrimiçi

69

Erdi Öztürk

Orta Çağ Ermeni Toplumsal Yaşamı Çerçevesinde Mhitar Goş’un Fablları

Yüz Yüze

70

Eshabil Bozkurt

Oscar Wilde’ın The Happy Prince Başlıklı Hikâyesinin Osmanlı Türkçesine Çevirileri

 

Çevrimiçi

71

Ezgi Esen - A. Nursen Durdağı

Dil Öğrenme-Öğretme Uygulamalarındaki Kültür Aktarımının Eksiklik, Baskınlık Bağlamında İncelenmesi

 

 

Çevrimiçi

72

Ezgi Gaga

Altyazı Çevirisinde Makine Çevirisi Kullanımı

Çevrimiçi

73

Ferah İncesu

“The White Man’s Burden” As Reserve and Agency in Conrad’s “The Lagoon”

Çevrimiçi

74

Ferda Dikmen

Türk Üniversite Öğrencilerinin Fransızca Dolaylı ve Dolaysız Tümleç Kullanımında Karşılaşılan Yanlışların İncelenmesi

 

Çevrimiçi

75

Gamze Beştaş

1) İdeolojik Söylem Çözümlemesinde Örtük Anlam Çıkarımı: 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçiminin Karşıt Bakış Açısına Sahip Çevrimiçi Haber Medyasına Yansıması

2) Türk Medyasında Bellek Kavramının Söylemsel Çözümlemesi

 

Yüz Yüze

76

Gonca Karaca

A Symbolic Order Or Dystopic Chaos: Exploring The Symbolic Constructs in Blue Ticket By Sophie Mackintosh

Yüz Yüze

77

Gökhan Dinar - Ali Tilbe

Jean Rouaud’un Savaş Alanları Adlı Özöyküsel Aile Romanı

 

Yüz Yüze

78

Gökşen Yıldırım

Eleştirel Posthümanist Bir Okuma: Elif Sofya Şiirinde Hayvanlar

 

Çevrimiçi

79

Gözde Özlem

Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yol ve Zaman Sığınağı’ndaki Geçmiş Zaman İmgesi Üzerine Bir Değerlendirme

 

Çevrimiçi

80

Gülşen Can

Şiirde İmgenin Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

Çevrimiçi

81

Haluk Turğut

Houellebecq’in Soumisson Adlı Romanı Üzerine Toplumbilimsel Ruhçözümleyici Bir Okuma

 

Yüz Yüze

 

82

Hamza Aydoğdu

Kazakistan Millî Marşlarına Genel Bir Bakış

Yüz Yüze

83

Hatice Gökçe Bal

Orhan Pamuk’un Sessiz Ev Romanında Fatma’nın Suskusu

Yüz Yüze

84

Havvaana Karadeniz

Mustafa Kutlu’nun “Tarla Kuşunun Sesi” Adlı Hikâyesini Çevreci Eleştiri Işığında Okuma

 

Çevrimiçi

85

İbrahim Bilge

Vücûdî’nin Risâle-İ Gazâsı’nda Edebî Tasvirler

 

Çevrimiçi

86

İbrahim Bilge ve Merve Çelen

Şeyyad Hamza’nın Yusuf U Zelihası’nda Tasviri Eylemler

 

Çevrimiçi

87

İlhame Gültekin

Vagif Sultanlı Hikâyelerinde Ahiret ve Ölüm

Çevrimiçi

88

Kevser Sönmez

Bir Modern Edebiyat Masalı: “Bulut ve Kuyu” Hikâyesi ve Cinsiyet

 

Yüz Yüze

89

Mihriye Çelik

Mehmet Fuat Köprülü’nün “Süngü Altında” ve “Hicret Hikâyelerinden” Hikâyelerinde Balkan Savaşı’nın İzleri

 

Çevrimiçi

90

Muazzez Uslu

Betimleyici Çeviribilim Çalışmaları İçin Yöntem Önerileri

 

91

Murat Çayır

Eski Anadolu Tarihi’nin İlk Yazılı Belgeleri: Kültepe Tabletler

Yüz Yüze

92

Murat Gür

Çatalyol Anlatısı Olarak Haldun Taner’in Günün Adamı Oyunu

Yüz Yüze

93

Nilay Bilir

Alışılmışlıktan Açıklığa Açıklıktan Tekinsizliğe

Yüz Yüze

94

Nimet Alpaslan

Translation of Religious Texts

Çevrimiçi

95

Nurseli Gamze Korkmaz

“İkinci Meşrutiyet Dönemi Basın Dünyasına Boşboğaz ile Güllabi’den Bir Bakış”

Yüz Yüze

96

Onur Aydın

Yalancı Eşdeğerlik

Çevrimiçi

97

Orhan Oğuz

Şiirde Estetik ve İdeoloji: Cenap Şahabettin’in Aynı Başlıklı Şiirine Bir Nazire Olarak Roni Margulies’in “Elhân-I Şita” Şiiri

 Çevrimiçi

98

Özge Gamsız Tunç

Otto Rank’ın Doğum Travması Kavramı ve Sosyal Bilimlere Getirdiği Yeni Bakış

  Çevrimiçi

99

Özlem Sayar

Technology and Pavlovian Conditioning Technique United: Shaping Individual Identity At Early Ages in Aldous Huxley’s Brave New World

 

Çevrimiçi

100

Sabanur Yılmaz

Orhan Pamuk’un Kara Kitap Adlı Romanında Mekân

Yüz Yüze

101

Selçuk Hüseyin Gazi Karatay

Adalet Ağaoğlu’nun Tombala İsimli Eserinde Geriatrik Sorunlar ve Huizinga’nın Oyun Teorisi

 

Yüz Yüze

102

Selin Yurdakul

Haruki Murakami: A Global Literary Journey From Japan to The World

Çevrimiçi

103

Sevim Karabela Şermet

Sabahattin Ali’nin “Dekolman” Öyküsünü Oksidentalist Anlayışla Okumak

 

104

Sevtap Günay Köprülü

Stefan Zweig’ın “Schachnovelle” Adlı Eserinde Benzetmeler ve Çevirileri

Çevrimiçi

105

Songül Aslan

Nasrettin Hoca Fıkralarında Anlatım ve İçerik Düzlemi Çözümlemesi: Eşeğe mi İnanıyorsun Bana mı?

 

106

Şebnem Düzgün

Politics of Dark Humour in Virginia Woolf’s Orlando

Çevrimiçi

107

Ülker Bahşiyeva

Yunus Emre ve Türk Tasavvuf Edebiyatı

Çevrimiçi

108

Veli Uğur

Popüler Romanın Suçu Ne? Basmakalıp Eleştirinin Eleştirisi

Yüz Yüze

109

Zeki Taştan

Şuşa’nın Değeri: İki Alev Arasında

Yüz Yüze

110

Zuhal Emirosmanoğlu - Javid Aliyev

Bir Translatio ve Çeviri Bütüncesi: Christine De Pizan ve “La Cité Des Dames”

Çevrimiçi

111

Yunus Balcı

Aşkın Üç Hâli

Yüz Yüze

112

Tuğçe Alkış

Mapping Out Life With Resilience: Kiran Millwood Hargrave’s The Girl of Ink & Stars

 

Yüz Yüze

113

Hande Kolat

(Un)Conscious Problem That Has A Name in Revolutionary Road: Retraumatized April in Need of Performance

 

Çevrimiçi

114

Kübra Veliyeva

Nahçivan El Yazmaları Fon’unda Muhafaza Olunan “Avamil” El Yazması

 

Çevrimiçi

115

Sibel Çapan Tekin

Funda Uzdu Yıldız 

Soru-Yanıt Sıralı Çiftinde Yeğleme Türleri

Çevrimiçi

116

Günel Asgerova

Çarlık Rusyası Döneminde Nahçıvan’ın Siyasi-Ekonomik Hayatı “Molla Nasraddin” Sayfalarında

 

Çevrimiçi

117

Ramazan Siracoğlu

Sait Faik’in Öykülerinde Edebî Paralellik

Çevrimiçi

118

Günel Aliyeva

Alibala Hajizade’nin Yaratıcılığı Genç Neslin Millî ve Kültürel Değerler Ruhuna Uygun Olarak Yetiştirilmesinin Rolü

 

 Çevrimiçi

119

 

Meril Naktan

 Kültürel Kimliğinin Yabancı Dil Olarak Fransızca Ders Kitaplarında Çözümlenmesi

 

Çevrimiçi

 

120

 

Ezgi Dilan Özel

 

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Hastalık Kavram Alanının Ağızlar Üzerinde İncelenmesi  

 

Yüz Yüze

121

Melis Sezen Güneş Yılmaz

Xv. Yüzyıla Ait Bir Ruzname Metni

Yüz Yüze

122

Gülhan Öz Açık 

Ana Altayca Yakın Anlamlı Kökler

Çevrimiçi

123

Zehra Çetin

Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Zaman, Aile ve Çocuk Kavramları

Yüz Yüze

124

Sevilay Demir

Cevdet Kudret'in Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman Eseri Üzerine Bir İnceleme

Yüz Yüze

125

Gülnaz Fayzulla 

Kazakistan'da Turizm Alanında Yabancı Dilin Önemi

Çevrimiçi

126

Otarova Tursingul 

Imagery in The Lyrics of Nature (Using The Example of The Works of A. Ajiniyazov and T. Sarsenbaev)

Çevrimiçi

127

Yasemin Bağrıyanık-Özge Can Erdoğan

Türkçede Deyimlerin Sözbilimsel Yapı Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi

Çevrimiçi

 

128

Gizem Ece Gönül

Edip Cansever Şiirinde Kuş İmgesi

Yüz Yüze

129

Merve Gün

Yarının Anlatıları

Yüz Yüze