Günce Yayınları

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

DUYURUSU

 

Değerli akademisyenler;

28 Aralık 2023 tarihinde yayımlanacak akademik çalışmalardan oluşacak, doçentlik ve akademik teşvik ölçütlerine uygun,  elektronik ortamda yayımlanacak olan kitap listemiz aşağıda yer almaktadır.

GÜNCE FİLOLOJİ ÇALIŞMALARI 2023

GÜNCE SOSYAL BİLİMLER ÇALIŞMALARI 2023

GÜNCE EĞİTİM BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2023

Yukarıda belirtilen her bir kitap için ilgili alan uzmanlarından kurulu akademisyenler tarafından yürütülen editör kurulları bulunur. Editör Kurulu gönderilen çalışmayla ilgili olarak düzeltme talep edebilir.

 

Yazım Kuralları

Yazılar; A4 (210x297 mm) sayfa boyutunda, 11 punto, tek satır aralığı "Times New Roman" yazı karakteri, "üst-alt-sağ-sol 2 cm" sayfa boşluğu bırakılarak düzenlenmelidir.

Yazılar en az 5, en fazla 20 sayfayı geçmemeli, kaynak gösterimi APA’ya göre oluşturulmalı ve yazıların sonunda mutlaka kaynakça bulundurulmalıdır. Türkçe ya da İngilizce öz eklenmesine gerek yoktur.

Çalışma adının altına; sırasıyla unvan, ad ve soyad yazılmalı ve bu satıra bağlı yıldızlı dipnotta ise sırasıyla kurum adı, eposta adresi ve orcid numarası yazılmalıdır.

 

Yayın Süreci

Yazım kurallarına uygun olarak 20 Aralık 2023 tarihine kadar “kitap bölümü” notuyla “[email protected]” adresine gönderilen çalışmalar editör kontrolünden sonra 28 Aralık 2023 tarihinde, uluslararası niteliğe sahip olan Günce Yayınları tarafından “www.gunceyayinlari.com” akademik yayınlar e-kitap bölümünde yayımlanmış olacaktır. Dileyen yazarlara ayrıca eposta yoluyla pdf gönderilecektir.

 Araştırmacıların, çalışmalarıyla birlikte %25’i geçmeyen intihal raporlarını ve ödeme dekontlarını göndermeleri rica olunur. 

 

Ödeme

Çalışmanın gönderimi sırasında araştırmacılar; editörlük, yayına hazırlık ve yayımlama hizmetleri için aşağıdaki hesaba 600 TL’lik ödemeyi yaparlar.

 

Hesap Bilgileri: Bilal Öngül, İş Bankası IBAN

TR45 0006 4000 0013 4200 3003 76

 

Eposta: [email protected]

Tel: 0 543 486 23 09