Fiyat: 200 TL

Kod: 978-625-6710-17-7

 

Bir toplumu millet hâline getirebilmenin birden çok yolu vardır. Bunlardan ilk sıralarda akla geleni ise edebiyattır. Edebiyat, bireylerde millî bir kimlik inşa ederek mensubu oldukları topluma olan aitlik duygularının perçinlenmesi noktasında büyük bir rol oynar. Türk edebiyatının içinde bir faaliyet alanı olarak ortaya çıkan harp edebiyatı bünyesinde, geçmişten günümüze gelinceye kadar birçok edebî türde eserler verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Bir edebî tür olarak şiir de bunların başında gelir. Halit Fahri Ozansoy, genelde edebiyatın özelde ise şiirin Türk milleti üzerindeki etkisinin bilincinde olan millî bir şairdir. Yazdığı Cenk Duyguları isimli şiir kitabı ile Türk ordusunun/askerinin ve Türk milletinin his, fikir ve ahvaline yer veren şair, bu malumatları gelecek nesillere ulaştırma ve kişilerde millî bir bilinç yaratma amacı gütmüştür. Ayrıca yeni yetişen nesil, atalarının gerçekleştirmiş olduğu millî mücadeleden aldıkları inanç ile vakti zamanı geldiğinde vatanın müdafaası noktasında ihtiyaçları olan güç ve heyecanı kendilerinde bulacaklardır.

 

Yazarın yaşamöyküsüne ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: https://www.gunceyayinlari.com/ahmet-metehan-sahin

SATIN ALhttps://www.dr.com.tr/kitap/edebi-metinlerde-turk-harp-edebiyati-cenk-duygulari/edebiyat/edebiyat-inceleme/urunno=0002109860001

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.