Fiyat: 130 TL

Kod: 978-625-8264-53-1

 

Platon’dan günümüze edebiyatın tanımı, amacı, sınırları, özellikleri, işlevi vb. hususlarda birçok düşünce ortaya atılır. Bu düşüncelerin sistematik bir yapı içerisinde şekillenmesiyle çeşitli edebiyat kuramları doğar. Sanat olayında etkinliği olan unsura göre eleştiri kuramları; esere dönük eleştiri, yazara dönük eleştiri, okura dönük eleştiri ve topluma dönük eleştiri olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma edebî eser eleştirisinde eleştirmenler için bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bir edebî eseri bir edebiyat kuramı aracılığıyla tam anlamıyla değerlendirmek mümkün olmadığı gibi bir edebiyat kuramını bütün edebî eserlere uygulamak da mümkün değildir. Edebî eser eleştirilerinin sistemli bir şekilde yapılması ve eserlere farklı perspektiflerden bakılmasını sağlaması sebebiyle edebiyat kuramları hem bir bilim hem de bir sanat dalı olan edebiyata katkı sağlamaktadır.

Zengin bir geçmişe sahip olan Türk edebiyatını üç ana tarihsel dönem hâlinde bölümlemek mümkündür. Bu bölümlerden sonuncusu olan “Batı Etkisi Altındaki Türk Edebiyatı Dönemi” 1800’lerin ikinci yarısından günümüze kadarki zamanı kapsamaktadır. Bu dönem, “yeni Türk edebiyatı” veya “modern Türk edebiyatı” vb. şeklinde de isimlendirilmiştir. Bu çalışmada Türk edebiyatının bu döneminin isimlendirilmesi için “Yeni Türk Edebiyatı” tercih edilmiştir. Bu isimlendirme aynı zamanda bu çalışmanın tarihsel sınırlarını da çizmektedir.

Kitapta dokuz farklı metin, edebiyat kuramları aracılığıyla bir okumaya tabi tutulmuştur. Bölümlerin kitaba yerleştirilmesinde herhangi bir sıra gözetilmemiştir. Bu çalışmada Ahmet Mithat Efendi’nin bir romanına yer verildiği gibi Melih Cevdet Anday’ın bir şiirine de yer verilmiştir. Her bölümde öncelikle, ilgili metin için seçilen kuram ile ilgili genel bilgiler aktarılmış ardından o kuram perspektifinden metne yaklaşılmıştır. Metinden alıntılar da yapılarak ilgili kuram bağlamında metinle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Metin ve kuram seçiminde metnin kurama uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu sebeple geniş bir literatür taraması yapılmış ve bu taramanın sonucunda metin seçimi yapılmıştır. Yeni Türk edebiyatı kapsamındaki metinlere kuramlar ekseninde yaklaşma uğraşında olan bu çalışmayla yeni Türk edebiyatı metin okumalarına yeni bir soluk getirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yazarın yaşam öyküsüne ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: http://www.gunceyayinlari.com/yavuz-selim-ugurlu

SATIN AL: https://www.kitapsepeti.com/edeb%C3%AE-metinlere-edebiyat-kuramlari-ekseninde-bir-bakis

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.