Fiyat: 150 TL

Kod: 978-625-8264-55-5

 

Bu çalışma, kamu yönetiminin bizatihi ilgi alanı olan birey, toplum ve devlet olguları içerisinde tüm bu olguların da bizatihi karşılığı olan kadının ve erkeğin konumu üzerine bir araştırma olup kadının ve erkeğin cinsiyete dayalı olarak tarih boyunca yaşadığı indirgenmeyi eleştirel bir şekilde ortaya koyan ve bu konuda çözümler üreten feminizmin vizyonundan beslenen üç romanı -Swastika Geceleri, Damızlık Kızın Öyküsü ve Ahitler- bu doğrultuda analiz etmeyi ve karşılaştırmayı konu edinmektedir.

Konusu ile aynı doğrultuda olan amacı ise üç farklı ve uzun aralıklı yıllarda yayımlanmış bu üç romanda benzer indirgenme sebeplerini tespit ederek tarih boyunca özellikle kadının maruz kaldığı bireysel, toplumsal ve siyasal düzlemdeki indirgenme ve ikincilleştirilmeyi yakın geçmişe ait bu üç roman üzerinden somutlaştırmaktır.

Çalışma, var olma mücadelesini de içermekle birlikte bu mücadeleyi ortaya çıkaran sebepleri öncelemekte ve bunu, indirgenmeyi tema edinen feminist distopya türündeki bahsi geçen üç romanda indirgenmeye birey, toplum ve devlet olgularının etkilerini karşılaştırmalı olarak ele alarak gerçekleştirmektedir.

Çalışma boyunca varılan en temel iki sonuç romanların içeriği ile literatürde cinsiyete dayalı indirgenmeye ilişkin gerek dönemsel gerek düşünsel ifadelerle şunlardır: Birincisi kadınların totaliter yönetimlerde nasıl indirgendiğini konu edinen bu romanlar ve totaliter olmayan dönemlerde kadının konumu üzerinden görülmektedir ki indirgenme için totaliter bir yönetime ihtiyaç yoktur. Kadın için indirgenmeye karşılık gelen durumlar tahakkümü ve tahakküm de baskıcı ilişkileri ifade etmektedir. İkinci sonuç ise romanlar arasındaki uzun yıllara rağmen (1937-1985-2019) indirgenme temalarının gösterdiği büyük benzerliğe ilişkindir. Bu benzerlikler göstermektedir ki konu cinsiyete dayalı indirgenme olduğunda karşılık geldiği olay, durum ve kurumlar yıllar itibarıyla değişmemektedir.  

 

Yazarın, yaşam öyküsüne ulaşmak için şu bağlantıyı kullanınız: http://www.gunceyayinlari.com/zehra-erata

SATIN AL: https://www.kitapsepeti.com/feminist-distopyalarda-birey-toplum-ve-devlet-olgularinin-cinsiyete-dayali-indirgemeye-etkileri

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.