Fiyat: 120 TL

Kod: 978-605-80684-3-8

 

XVI. yüzyıl, Eski Anadolu Türkçesinin yerini Osmanlı Türkçesine bıraktığı bir dönemdir. Farsçayı şiir dili ve Arapçayı edebiyat ve bilim dili olarak kabul edip önemli eserlerin ortaya konulduğu bir dönemdir. Yazarı hakkında pek bilgi bulunmayan Envârü'l-Hüdâ adlı eser; genel olarak dinî bir eserdir ve Kurân-ı Kerim'den aldığı ayetlerle ve hadislerle bize nasihat vermenin yanı sıra metinlerin içinde türlü türlü hikâyeler bulunmaktadır. Ayrıca metinlerde bazı başlıklarda korkudan, açlıktan, nurdan ve kıskançlıktan bahsetmektedir. "Münacat, mesnevi, naat" gibi şiir türleri de bulunmaktadır.

Metin harekeli bir metin olduğu için kolay okunabilir, nesih yazı türüyle yazılmıştır. Dil açısından ise yalın, kolay ve anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. Yazarın en başarılı olduğu nokta, yazdığı şiirler içinde ayetleri kullanarak şiirlere uydurmaktır.

Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, metnin yazıldığı dönemle ilgili imla, ses bilgisi ve şekil bilgisiyle o dönemdeki edebî dilin kullanım şekli hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde "Oktay New" fontu kullanılarak metnin transkripsiyonu yapılmış ve metinde geçen bütün özel isimler hakkında dipnotlarda bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise alfabetik sırayla olmak üzere sözlük ve dizin sunulmuştur.

Yazarın yaşam öyküsüne ulaşmak için yandaki bağlantıya tıklayınız: http://www.gunceyayinlari.com/murtadha-s-najmuldeen-4027

Sipariş Ver


:

:

:

:

:

:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.